ankieta

Atrakcyjność w przekazach medialnych

Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na potrzeby pisanej przeze mnie pracy magisterskiej przeprowadzam badanie dotyczące atrakcyjności w przekazach medialnych. Serdecznie proszę Was o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższego kwestionariusza. Ankieta składa się z 17 pytań oraz metryczki.
  • Czy dba Pan/Pani o swój wygląd? (tj. wizyty u kosmetyczki, wizyty w Spa, domowe zabiegi kosmetyczne)
    *
    • częściej niż raz w tygodniu
    • raz w tygodniu
    • co dwa tygodnie
    • raz w miesiącu
    • rzadziej niż raz w miesiącu
  • W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojego ciała, jako całości
    *
    • jestem bardzo zadowolony/a i nic nie chciałabym w nim zmienić
    • jestem zadowolony/a, ale jest kilka rzeczy, które chciał/abym w nim zmienić
    • nie jestem zadowolony/a ze swojego wyglądu
    • nie mam zdania
  • Czy odczuwa Pan/Pani dyskomfort patrząc na swoje odbicie w lustrze?
    *
    • tak, bardzo często
    • tak, często
    • tak, sporadycznie
    • nie, nigdy
  • Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w swoim wyglądzie? Proszę o zaznaczenie 2 odpowiedzi
    *
    • chciałbym/chciałabym być szczuplejszy/-sza
    • chciałbym/chciałabym przytyć
    • chciałbym/chciałabym być wyższy/-sza
    • chciałbym/chciałabym niższy/-sza
    • chciałbym/chciałabym szczuplejszy i wyższy
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl