ankiety online

Ankieta dla Zarządców nieruchomościami

ankieta tylko dla licencjonowanych Zarządców nieruchomościami
 • Czy jest Pan/Pani licencjonowanym Zarządcą?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak długo Pan/Pani zajmuje się zarządaniem nieruchomościami
  *
  • mniej niż rok
  • powyżej roku do 3 lay
  • powyżej 3 lat do 5 lat
  • powyżej 5 lat
 • W jakiej firmie Pan/Pani obecnie pracuje? (Podać nazwę firmy)
 • Czy jest Pan/Pani objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC Zarządcy nieruchomościami?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak, to w jakiej firmie? (Podać nazwę Ubezpiczyciela)
  *
 • Jaki jest rodzaj tego ubezpieczenia?
  *
  • indywidualne
  • grupowe
  • na całą firmę
 • Ile wynosi składka roczna ubezpieczenia?
  *
  • do 500 zł
  • od 501 zł do 1000 zł
  • od 1001 zł do 2000 zł
  • od 2001 zł do 3000 zł
  • od 3001 zł do 4000 zł
  • od 4001 zł do 5000 zł
  • powyżej 5000 zł
 • Ile wynosi suma gwarancyjna tego ubezpieczenia?
  *
  • do 50 000 EUR
  • do 75 000 EUR
  • do 100 000 EUR
  • do 200 000 EUR
  • do 300 000 EUR
  • do 400 000 EUR
  • do 600 000 EUR
  • do 1 000 000 EUR
  • do 1 500 000 EUR
 • Na jaki okres zawarta jest umowa ubezpieczenia OC?
  *
  • do 1 miesiąca
  • powyżej 1 miesiąca do 6 miesięcy
  • powyżej 6 miesięcy do 1 roku
 • Ile nieruchomości jest pod Pana/Pani opieką?
  *
  • do 5
  • 6 - 8
  • 9 - 12
  • 13 - 16
  • 17 - 21
  • powyżej 21
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl