ankiety online

Ankieta dla nauczycieli

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów po I semestrze roku szk. 2009/2010 Celem ankiety jest diagnoza realizacji poziomu i zakresu tematyki zaplanowanej w nauczycielskich planach dydaktycznych w I semestrze roku szk. 2009/2010. Dziękujemy za rzetelne wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • 1) Czy Pan / Pani w całości zrealizował/a program nauczania ze swojego przedmiotu w I semestrze?
  *
  • tak
  • nie
 • 2) Jeżeli program nie został zrealizowany, to w których klasach?
  • I
  • II
  • III
  • IV
 • 3) Jeżeli program nie został zrealizowany, to z jakiego powodu?
  • spotkania w komisjach
  • wycieczki
  • święta szkolne
  • inne
 • 4) Jaka część przerobionego przez Pana/Panią materiału została zrealizowana jakościowo a jaka ilościowo?
  *
  ilosciowo jakościowo
  0-50%
  51-70%
  71-90%
  91-100%
 • 5) Czy uważa Pan/Pni, że ilość godzin przewidziana na realizację materiału w I półroczu jest?
  *
  • wystarczająca
  • zbyt duża
  • zbyt mała
 • 6) Jaką średnią ocenę wystawił/a Pani/Pan z nauczanego przedmiotu?
  *
  • <2
  • 2.1<3
  • 3.1<4
  • 4.1<5
 • 7) Z czego wynika wystawiona przez Panią/ Pana ocena:
  *
  • możliwości intelektualnej uczniów
  • niskiej frekwencji na lekcji
  • brakiem zainteresowania ze strony ucznia
  • inny powód
 • 8) Jak ocenia Pan/Pani możliwości intelektualne uczniów, z którymi był realizowany program dydaktyczny w I półroczu?
  *
  • ponadprzeciętne
  • przeciętne
  • ponizej przeciętnej
  • odp 4
 • 9) Czy możliwa byłaby logiczna realizacja programu dydaktycznego po usunięciu z niego zbędnych według Pana/Pani działów materiału?
  *
  • tak
  • nie
 • Co utrudniało Tobie najbardziej zrealizowanie programu dydaktycznego w I półroczu?
 • Co jest możliwe w zakresie Pana/Pani kompetencji i poprawiłoby jakość kształcenia?
 • Co jest jest niezależne od Pana/Pani kompetencji, a poprawiłoby jakość kształcenia?

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl