ankiety

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE MOICH UCZNIÓW

Szanowna Pani / Panie, Jestem studentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku pedagogika. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która dotyczy umiejętności matematycznych dzieci sześcio- oraz siedmioletnich. Ankieta ta jest anonimowa i przeznaczona wyłącznie do celów badawczych. Informacje, które pragnę uzyskać zostaną wykorzystane do pracy magisterskiej. Dziękuję za poświęcony czas.

Ankieta została zakończona.

  • Które z zakresów umiejętności matematycznych są Pani / Pana zdaniem najlepiej rozwinięte w grupie sześciolatków? Proszę wybrać MAKSYMALNIE 3 odpowiedzi.
    *
    • Umiejętność ustalania równoliczności zbiorów
    • Umiejętność układania obiektów w serie malejące i rosnące
    • Umiejętność orientacji na kartce papieru
    • Umiejętność dostrzegania symetrii oraz kontynuowania regularnego wzoru
    • Umiejętność wyznaczania sumy i różnicy w zakresie 10 podczas manipulowania zbiorami zastępczymi
    • Umiejętność rozwiązywania zadań z treścią za pomocą liczb
    • Umiejętność mierzenia obiektów za pomocą linijki
    • Umiejętność różnicowania przedmiotów lżejszych i cięższych
    • Umiejętność rozpoznawania czasu na zegarze
    • Inne
  • Które z zakresów umiejętności matematycznych są Pani / Pana zdaniem najlepiej rozwinięte w grupie siedmiolatków? Proszę wybrać MAKSYMALNIE 3 odpowiedzi.
    *
    • Umiejętność ustalania równoliczności zbiorów
    • Umiejętność układania obiektów w serie malejące i rosnące
    • Umiejętność orientacji na kartce papieru
    • Umiejętność dostrzegania symetrii oraz kontynuowania regularnego wzoru
    • Umiejętność wyznaczania sumy i różnicy w zakresie 10 podczas manipulowania zbiorami zastępczymi
    • Umiejętność rozwiązywania zadań z treścią za pomocą liczb
    • Umiejętność mierzenia obiektów za pomocą linijki
    • Umiejętność różnicowania przedmiotów lżejszych i cięższych
    • Umiejętność rozpoznawania czasu na zegarze
    • Inne
  • Które z zakresów umiejętności matematycznych są Pani / Pana zdaniem najsłabiej rozwinięte w grupie sześciolatków? Proszę wybrać MAKSYMALNIE 3 odpowiedzi.
    *
    • Umiejętność ustalania równoliczności zbiorów
    • Umiejętność układania obiektów w serie malejące i rosnące
    • Umiejętność orientacji na kartce papieru
    • Umiejętność dostrzegania symetrii oraz kontynuowania regularnego wzoru
    • Umiejętność wyznaczania sumy i różnicy w zakresie 10 podczas manipulowania zbiorami zastępczymi
    • Umiejętność rozwiązywania zadań z treścią za pomocą liczb
    • Umiejętność mierzenia obiektów za pomocą linijki
    • Umiejętność różnicowania przedmiotów lżejszych i cięższych
    • Umiejętność rozpoznawania czasu na zegarze
    • Inne
  • Które z zakresów umiejętności matematycznych są Pani / Pana zdaniem najsłabiej rozwinięte w grupie siedmiolatków? Proszę wybrać MAKSYMALNIE 3 odpowiedzi.
    *
    • Umiejętność ustalania równoliczności zbiorów
    • Umiejętność układania obiektów w serie malejące i rosnące
    • Umiejętność orientacji na kartce papieru
    • Umiejętność dostrzegania symetrii oraz kontynuowania regularnego wzoru
    • Umiejętność wyznaczania sumy i różnicy w zakresie 10 podczas manipulowania zbiorami zastępczymi
    • Umiejętność rozwiązywania zadań z treścią za pomocą liczb
    • Umiejętność mierzenia obiektów za pomocą linijki
    • Umiejętność różnicowania przedmiotów lżejszych i cięższych
    • Umiejętność rozpoznawania czasu na zegarze
    • Inne
  • Poziom umiejętności w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich jest Pani / Pana zdaniem:
    • Niski
    • Przeciętny
    • Wysoki
  • . Poziom umiejętności w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki dzieci siedmioletnich jest Pani / Pana zdaniem:
    • Niski
    • Przeciętny
    • Wysoki
  • Czy Pani / Pana zdaniem rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej przez dzieci sześcioletnie jest słuszne?
    • Tak
    • Nie
  • Proszę uzasadnić swoją odpowiedź z poprzedniego pytania.
  • W jaki sposób ocenia Pani / Pan nowy podręcznik biorąc pod uwagę treści edukacji matematycznej?
    • Nisko
    • Średnio
    • Wysoko
  • Które z obszarów edukacji matematycznej są Pani / Pana zdaniem najlepiej opracowane w nowym podręczniku? Proszę wybrać MAKSYMALNIE trzy odpowiedzi.
    • Orientacja przestrzenna
    • Orientacja na kartce papieru
    • Klasyfikowanie
    • Figury geometryczne
    • Dodawanie i odejmowanie
    • Ważenie
    • Mierzenie
    • Zadania tekstowe
    • Porównywanie liczb
    • Czas
    • Kalendarz
    • Temperatura
    • Aspekty liczb
    • Symetria
    • Rytmy
    • Rozkład liczby
    • Inne
  • . Które z obszarów edukacji matematycznej są Pani / Pana zdaniem najsłabiej opracowane w nowym podręczniku? Proszę wybrać MAKSYMALNIE trzy odpowiedzi.
    • Orientacja przestrzenna
    • Orientacja na kartce papieru
    • Klasyfikowanie
    • Figury geometryczne
    • Dodawanie i odejmowanie
    • Ważenie
    • Mierzenie
    • Zadania tekstowe
    • Porównywanie liczb
    • Czas
    • Kalendarz
    • Temperatura
    • Aspekty liczb
    • Symetria
    • Rytmy
    • Rozkład liczby
    • Inne
  • Czy uważa Pani / Pan, źe niektóre obszary edukacji matematycznej zostały źle opracowane w nowym podręczniku?
    • Tak
    • Nie
    • Nie mam zdania
  • Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedział / -a Pan / Pani TAK, to proszę wymienić te obszary, które zostały źle opracowane.
  • Proszę zaznaczyć wykształcenie:
    • Średnie pedagogiczne
    • Wyższe zawodowe (licencjat)
    • Wyższe magisterskie
  • Proszę zaznaczyć stopień awansu zawodowego:
    • Nauczyciel stażysta
    • Nauczyciel kontraktowy
    • Nauczyciel mianowany
    • Nauczyciel dyplomowany
  • Proszę zaznaczyć lata pracy:
    • 0-5
    • 5-10
    • więcej niż 10

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl