ankieta

Interwencja Kryzysowa

Szanowni Państwo, jestem studentką III roku pracy socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Chciałabym prosić Państwa o wypełnienie poniższej ankiety, która jest częścią pracy licencjackiej. Jest ona anonimowa, a uzyskane informacje będą wykorzystane wyłącznie w mojej pracy. Celem tej ankiety jest pokazanie stosunku pracownika socjalnego do klienta znajdującego się w sytuacji kryzysowej. Proszę o zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi. Dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Jak długo pracuje Pan/ Pani w Ośrodku?
  *
  • 0-5
  • 5-15
  • powyżej 15
 • Czego najczęściej dotyczą wezwania interwencyjne?
  *
  • przemocy fizycznej
  • przemocy psychicznej
  • alkoholizm i narkotyki
 • Czy policjant zawsze jest obecny podczas interwencji?
  *
  • tak
  • nie
 • Jak ocenia Pani/ Pan współpracę z policją?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • źle
 • Czy może Pan/ Pani liczyć na pomoc kolegów z pracy w czasie interwencji?
  *
  • tak
  • nie
 • Jak ocenia Pani/ Pan współpracę pracowników w Ośrodku?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • źle
 • Jak ocenia Pan/ Pani współpracę z innymi pracownikami socjalnymi?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • źle
 • Kto najczęściej jest ofiarą przemocy?
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
  • dziecko
  • kobieta z dzieckiem
  • mężczyzna z dzieckiem
 • Jakie są najczęstsze konsekwencji przeprowadzonej interwencji?
  *
  • odebranie dziecka
  • aresztowanie sprawcy przemocy
  • zabranie ofiary/ofiar
  • wszystkie powyższe odpowiedzi
 • W jakich sytuacjach dzieci są ofiarami przemocy?
  *
  • przemoc fizyczna
  • przemoc seksualna
  • przemoc psychiczna
  • alkoholizm i narkomania
 • W jakich sytuacjach ofiarami przemocy są osoby starsze?
  *
  • przemocy fizycznej
  • przemocy seksualnej
  • przemocy psychicznej
  • alkoholizmu i narkomanii
 • W jakich sytuacjach ofiarami przemocy są kobiety?
  *
  • przemocy fizycznej
  • przemocy seksualnej
  • przemocy psychicznej
  • alkoholizmu i narkomanii
 • Jak często odbierane są dzieci w wyniku przeprowadzonej interwencji?
  *
  • często
  • rzadko
  • nigdy
 • W jakich związkach najczęściej dochodzi do przemocy?
  *
  • małżeństwo
  • konkubinat
  • narzeczeństwo
  • rodzina niepełna
 • Jakiego modelu rodziny najczęściej dotyczy interwencja?
  *
  • 2+1
  • wielodzietna
  • wielopokoleniowa
  • niepełna
  • tylko osoby dorosłe
 • Jak często rodziny „dziedziczą” problem przemocy?
  *
  • często
  • rzadko
  • nigdy
 • Kto najczęściej zgłasza problem do Ośrodka?
  *
  • osoba pokrzywdzona
  • sąsiedzi
  • dalsza rodzina
  • dzieci
 • Jakich form pomocy najczęściej oczekują ofiary?
  *
  • porady psychologicznej
  • porady prawnej
  • pomocy mieszkaniowej
  • pomocy finansowej
 • Jaką formę pomocy najczęściej uzyskują klienci?
  *
  • poradę psychologiczną
  • poradę prawną
  • pomoc mieszkaniową
  • pomoc finansową
 • Jak ocenia pani skuteczność przeprowadzanych interwencji?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • źle
 • Miejsce Pracy:
  *
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl