ankieta

Kwestionariusz ewaluacji programu BEZPIECZNE DZIECKO

Szanowni Państwo! Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że podobnie jak nam, zależy Państwu na zapewnieniu naszym podopiecznym godnych i właściwych warunków do charmonijego rozwoju. Będziemy niezmiernie wdzięczni za przekazanie nam uwag dotyczących konferencji "BEZPIECZNE DZIECKO", a także sugestii dotyczących realizacji tego projektu w przyszłości. Z góry dziękujemy za poświęcony czas i za szczere odpowiedzi. Pozostajemy z szacunkiem Organizatorzy konferencji "BEZPIECZNE DZIECKO"

Ankieta została zakończona.

 • Jak oceniacie Państwo zakres tematyczny konferencji?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
  • bardzo źle
  • nie mam zdania
 • Zwracamy się z prośbą o ewentualne sugestie dotyczące omawianej tematyki:
 • Jak ogólnie oceniacie Państwo aktualność podejmowanej podczas konferencji problematyki?
  *
  • aktualna i ważna
  • powszechnie znana
  • zbędna
 • Zwracamy się z prośbą o ewentualne sugestie dotyczące aktualności omawianej problematyki:
 • Jak oceniacie Państwo sposób realizacji prelekcji?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
  • bardzo źle
 • Wdzięczni będziemy za uwagi dotyczące realizacji poszczególnych prelekcji:
 • Jak oceniacie Państwo merytoryczne przygotowanie prelegentów?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
  • bardzo źle
 • Zwracamy się z prośbą o ewentualne uwagi dotyczące merytorycznego przygotowania prelegentów:
 • Jak oceniacie Państwo organizację konferencji?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
  • bardzo źle
 • Posimy byście podzielili się Państwo z nami swoimi uwagami dotyczącymi organizacji konferencji:
 • Jak oceniacie Państwo elektroniczne materiały konferencyjne, dostarczone Państwu w postaci płyty CD?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
  • bardzo źle
 • Ciekawi jesteśmy Państwa opinii na temat materiałów dostarczanych w formie elektronicznej. Czy są one wygodniejsze niż tradycyjne materiały drukowane?
 • Który z omawianych podaczas konferencji tematów uważacie Państwo za najważniejszy? Najbardziej potrzebny?
  *
  • przemoc rówieśnicza
  • przemoc domowa
  • cyberbezpieczeństwo
  • niebieska karta
  • profilaktyka uzależnień
  • alkohol i alkoholizm
  • ucieczki i zaginięcia
  • handel ludźmi
  • grupy psychomanipulacyjne
  • eurosieroctwo
 • Będziemy wdzięczni za uzasadnienie Państwa wyboru:
 • Czy weźmiecie Państwo udział w kolejnych edycjach Konferencji "BEZPIECZNE DZIECKO"?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Jaką problematykę Państwa zdaniem powinny poruszać kolejne edycje Konferencji "BEZPIECZNE DZIECKO"?
 • Dziękujemy za udział w konferencji, pomoc i poświęcony cenny czas! Wdzięczni będziemy za wszelkie dodatkowe uwagi, które pozwolą nam lepiej przygotowa

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl