ankieta

,,Rola kredytów hipotecznych w finansowaniu potrzeb ludzi”

Jestem studentką III roku studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej roli kredytów hipotecznych w finansowaniu potrzeb ludzi. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych - do pracy licencjackiej. Dziękuję bardzo za udział w badaniu

Ankieta została zakończona.

  • Na jaki cel zaciągnął/ęła Pan/ Pani kredyt hipoteczny?
    *
    • Zakup domu
    • Zakup mieszkania
    • Budowa domu
    • Remont mieszkania
  • Czy nie miała Pani żadnych obaw przed zaciąganiem tego typu kredytów
    *
    • tak
    • nie
  • Na jaką kwotę zaciągnął/ęła Pan/Pani kredyt hipoteczny?
    *
    • Poniżej 50 tys. zł.
    • 50 tys. - 100 tys. zł.
    • 100 tys. - 150 tys. zł.
    • 150 tys. - 200 tys. zł
    • 250 tys. - 300 tys. zł
    • Powyżej 300 tys. zł.
  • Ile wynosił wkład własny:
    *
    • 10%
    • 20%
    • 30%
  • Czy jest Pan/ Pani zadowolony/a z pożyczenia pieniędzy na takich warunkach?
    *
    • tak
    • nie
  • Na jaki czas zaciągnął/ęła Pan/Pani kredyt?
    *
    • Poniżej 10 lat
    • 10-15 lat
    • 16-20 lat
    • 21-25 lat
    • 26-30 lat
    • Powyżej 30 lat
  • Który rok spłaca Pan/Pani kredyt?
    *
    • Pierwszy rok
    • 2-5 lat
    • 6-10 lat
    • 11-20 lat
    • Powyżej 20 lat
  • W jakiej walucie zaciągnął/ęła Pan/Pani kredyt?
    *
    • PLN
    • CHF
    • USD
    • EUR
  • Czym sugerował/ła się Pan/ Pani w wyborze kredytu?
    *
    • Oprocentowanie kredytu
    • Całkowity koszt kredytu
    • Sposób spłaty kredytu
    • Dostępność kredytu
    • Możliwość zaciągnięcia kredytu w walucie obcej
    • Renoma i opinie o banku
    • Doradztwo znajomych lub doradcy
    • Reklama telewizyjna
  • W ilu bankach złożył/ła Pan/ Pani wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego?
    *
    • Tylko w jednym
    • W dwóch
    • W kilku
  • W jakim banku zaciągnął/ęła Pan/Pani kredyt?
    *
    • PKO BP
    • Pekao SA
    • Alior Bank
    • Millenium
    • ING Bank Śląski
    • BGŻ BNP PARIBAS
  • Dlaczego wybrała Pani akurat ten bank?
    *
  • Proszę wskazać najważniejsze problemy, jakie pojawiły się w momencie zaciągania kredytu:
    *
    • Problem z uzyskaniem zdolności kredytowej
    • Skomplikowane formalności i procedury
    • Niezrozumiałe przepisy
    • Niemiły, nieżyczliwy personel banku
    • Problemy ze zgromadzeniem koniecznego wkładu własnego
    • Problem z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości
  • Proszę wskazać najważniejsze zalety kredytu hipotecznego?
    *
    • Przejrzyste procedury
    • Nieskomplikowane formalności
    • Długoterminowy charakter kredytu
    • Stosunkowo niski całkowity koszt kredytu
    • Możliwość pożyczenie wysokiej kwoty w jednym banku
    • Dostępność kredytu
  • Pojawiły się u Pana/Pani problemy ze spłatą rat kredytu?
    *
    • Nigdy nie miałem/miałam takiego problemu
    • Miałem/miałam taki problem raz
    • Taki problem występuje u mnie sporadycznie
    • Często mam problemy ze spłatą miesięcznej raty kredytu
  • Płeć:
    *
    • Kobieta
    • Mężczyzna
  • Wiek:
    *
    • Do 25 lat
    • 26- 40 lat
    • 41-50 lat
    • Powyżej 51 lat
  • Wykształcenie:
    *
    • Wyższe
    • Średnie
    • Podstawowe
  • Miejsce zamieszkania:
    *
    • Wieś
    • Miasto do 10 000 mieszkańców
    • Miasto od 10 000 do 50 000 mieszkańców
    • Miasto od 50 000 do 500 000 mieszkańców
    • Miasto powyżej 500 000 mieszkańców
  • Dochody miesięczne:
    *
    • Poniżej 2000 zł
    • 2000 zł – 3000 zł
    • 4000 zł– 5000 zł
    • Powyżej 5000 zł
  • Miejsce pracy:
    *
    • Mała lub średnia firma prywatna
    • Duża korporacja
    • Administracja
    • Służba zdrowia
    • Szkolnictwo
    • Własna działalność gospodarcza

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl