ankieta online

Ocena działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie

 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  • 18-25 lat
  • 25-40 lat
  • ponad 40 lat
 • Wykształcenie
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Zawodowe
  • Wyższe
 • Miejsce zamieszkania
  • Wieś
  • Miasto
 • Ile czasu przebywa Pan/Pani na bezrobociu?
  • mniej niż 6 miesięcy
  • 6-12 miesięcy
  • ponad 12 miesięcy
 • W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
  • Czekam na propozycje Urzędu Pracy
  • Przez znajomych
  • Bezpośrednio w zakładach pracy
  • W prasie
  • W internecie
  • Inne
 • Jaka jest przyczyna Pana/Pani bezrobocia?
  • Niski poziom edukacji
  • Brak przygotowania zawodowego
  • Brak ofert pracy
  • Trudny dostęp do pracy
 • Czy korzysta Pan/Pani z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie w znalezieniu pracy?
  • Tak
  • Nie
 • Czego oczekuje Pan/Pani od PUP w Zambrowie?
  • Bezpośredniej pomocy w znalezieniu pracy
  • Organizacji staży
  • Organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych
  • Organizacji kursów dokształcających
  • Dotacji
 • Jakie formy pomocy organizuje PUP w Zambrowie?
  • Staże
  • Kursy dokształcające
  • Roboty publiczne i prace interwencyjne
  • Stypendia
  • Dotacje
  • Wolontariat
  • Nie organizuje żadnych form pomocy
 • Z jaki form pomocy PUP w Zambrowie korzystał/ła Pan/Pani?
  • Staże
  • Kursy dokształcające
  • Roboty publiczne i prace interwencyjne
  • Stypendia
  • Dotacje
  • Wolontariat
  • Z żadnych
 • Czy PUP w Zambrowie posiada wystarczającą ilość ofer pracy dla wszystkich bezrobotnych?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jak często w PUP w Zambrowie pojawiają się oferty pracy dla bezrobotnych?
  • Codziennie
  • Raz w tygodniu
  • Kilka razy w miesiącu
  • Raz w miesiącu
  • Rzadziej
 • Czy PUP w Zambrowie chętnie udziela pomocy osobom pozostającym bez pracy?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jak ocenia Pan/Pani pracę PUP w Zambrowie?
  • Bardzo skutecznie pomagają w znalezieniu pracy
  • Dość skutecznie pomagają osobom pozostającym bez pracy
  • Chętnie udzielają wskazówek bezrobotnym
  • Poświęcają maximum czasu każdemu bezrobotnemu
  • Są nieskutecznie w pomocy w znalezieniu pracy
  • Niechętnie udzielają wskazówek bezrobotnym
  • Bardzo rzadko znajdują nowe oferty pracy
  • Słabo współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami
  • Nie można liczyć na ich pomoc
 • Czy Pana/Pani zdaniem w PUP w Zambrowie pracuje odpowiednia ilość urzędników do zajmowania się sprawami bezrobotnych?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy jest Pan/Pani zadowolona z działalności PUP w Zambrowie?
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl