ankiety

Postawy młodych kobiet wobec karmienia piersią.

Witam serdecznie, jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, ze specjalizacją Promocja Zdrowia i Socjoterapia. Prowadzę badania ankietowe, na temat postaw młodych kobiet wobec karmienia piersią. Proszę o wypełnienie ankiety kobiety, które mają dzieci, jak również te, które ich nie posiadają. Wiek Pań proszonych o wypełnienie ankiety mieści się w przedziale od 20 do 35 lat. Zapraszam.

Ankieta została zakończona.

  • Posiadanie dzieci:
    *
    • Tak (proszę przejść do pytania 2)
    • Nie (proszę przejść do pytania 3)
  • Czy karmi/karmiła Pani naturalnie (piersią)?
    • Tak
    • Nie
  • Czy planuje Pani karmić naturalnie (piersią)?
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy według Pani karmienie piersią to najlepszy wybór sposobu karmienia dziecka?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy uważa Pani, że mleko matki jest pokarmem wystarczającym, aby zaspokoić potrzeby dziecka do 6 miesiąca życia, karmiąc je wyłącznie piersią?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy według Pani wiedzy, mleko matki dostosowuje się składem do wieku i potrzeb dziecka?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy według Pani, pokarm kobiecy zmienia się w ciągu doby i w nocy jest bardziej wartościowy?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy Pani zdaniem, karmienie piersią ma wpływ na zwiększenie więzi pomiędzy matką a dzieckiem?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy Pani zdaniem, mleko matki posiada przeciwciała, które budują odporność dziecka, kiedy jego układ immunologiczny nie jest jeszcze aktywny?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy według Pani wiedzy dzięki karmieniu piersią dziecko w późniejszym wieku może być chronione przed alergią, otyłością, cukrzycą?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy Pani zdaniem karmienie piersią jest korzystne również dla matki?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy zgadza się Pani z twierdzeniem, że karmienie piersią ma wpływ na szybsze obkurczanie się macicy po porodzie?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy według Pani karmienie piersią chroni kobietę przed nowotworem piersi, sutka?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy uważa Pani, że karmienie piersią, jest bardziej ekonomiczne niż karmienie sztuczne?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy według Pani mleko modyfikowane ma równie dobry skład jak mleko matki?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Czy według pani mleko modyfikowane niesie ze sobą takie same korzyści zdrowotne jak mleko matki?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
  • Proszę określić w jakim stopniu doświadcza Pani emocji pozytywnych i negatywnych w związku z karmieniem naturalnym?
    *
    0 1 2 3 4 5
    Emocje pozytywne
    Emocje negatywne
  • Proszę określić w jakim stopniu doświadcza Pani emocji pozytywnych i negatywnych w związku z karmieniem mlekiem modyfikowanym?
    *
    0 1 2 3 4 5
    Emocje pozytywne
    Emocje negatywne
  • Proszę podać wykształcenie:
    *
    • zawodowe
    • średnie
    • wyższe
  • Proszę podać miejsce zamieszkania:
    *
    • wieś
    • miasto

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl