ankieta

Nowe czasy... Nowe oczekiwania... Nowa (Inna) guwernantka

Młoda Mamo, Gdybyś miała możliwość w najbliższym czasie wrócić do ulubionej pracy zawodowej, a nawet awansować (lepsze stanowisko, wyższa pensja), a jedynym problemem stanowiłaby opieka nad Twoim Dzieciątkiem to…
 • Byłaby Pani zainteresowana guwernantką/guwernerem dla dziecka w wieku?
  *
  • do 3 lat
  • 3-5 lat
  • 5-6 lat
  • 6-10 lat
 • Czy wolałaby Pani, by opieka nad Pani dzieckiem odbywała się?
  *
  • w Pani domu
  • w domu guwernantki/guwernera
 • Byłaby Pani zainteresowana taką opieką w godzinach:
  *
  • 7:00-12:00
  • 7:00-16:00
  • 10:00-18:00
  • 16:00-20:00
  • dyspozycyjność całodobowa
 • Decydując się na taki typ opieki i wychowania, wolałaby Pani, by guwernantka/-nt zajmowała/-ł się:
  *
  • tylko Pani dzieckiem
  • jednocześnie Pani i innym dzieckiem
  • jednocześnie Pani i dwójką innych dzieci
  • jednocześnie Pani i trójką innych dzieci
 • Zatrudniając guwernantkę/guwernera, oczekiwałaby Pani od niej/niego umiejętności:
  *
  • opieki
  • wychowania
  • opieki i wychowania
  • tylko nauczania
  • opieki, wychowania i nauczania indywidualnego (nauczanie domowe; 0, kl. I-III)
 • Guwernantka/guwerner, zapewniając opiekę i wychowanie Pani dziecku powinna/powinien:
  *
  • pomagać w odrabianiu lekcji
  • uczyć dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu i na ulicy
  • zapewniać zajęcia umuzykalniające (rytmika, podstawowa edukacja wokalna, elementy tańca)
  • nauczyć dziecko obsługi komputera i dziecięcych programów komputerowych
 • Zatrudniając guwernantkę/guwernera, chciałaby Pani żeby po rocznej opiece Pani dziecko:
  *
  • miało zdiagnozowane indywidualne uzdolnienia
  • miało zdiagnozowane predyspozycje do określonych przedmiotów w szkole (np. matematyka, język polski, muzyka)
  • miało rozwinięte umiejętności wokalne
  • miało zapewnioną podstawową sprawność fizyczno-manualną
  • poznało techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania
  • znało popularne gry i zabawy dziecięce
  • znało zasady savoir-vivre
  • miło wiedzę o podstawowych zasadach pracy i zabawy w grupie rówieśniczej
 • Szukając opiekunki dla swojego dziecka, zdecydowałaby się Pani na zatrudnienie (z wykształceniem pedagogicznym)?
  *
  • guwernantki
  • guwernera
 • Najchętniej zatrudniłaby Pani guwernantkę/guwernera w wieku:
  *
  • poniżej 20 lat
  • 20-25 lat
  • 26-30 lat
  • 31-35 lat
  • 36-40 lat
  • 41-45 lat
  • 46-50 lat
  • 51-55 lat
  • 56-60 lat
  • 61-65 lat
  • powyżej 65 lat
 • Z poniższych propozycji personalnych (pomijając wiek) najchętniej zdecydowałaby się Pani na:
  *
  • studentkę/studenta III-V roku studiów pedagogicznych
  • absolwentkę/absolwenta studiów pedagogicznych
  • emerytowaną nauczycielkę
  • wykształcenie i doświadczenie zawodowe jest dla Panie nieistotne
 • Zatrudniając guwernantkę/guwernera do opieki nad Pani dzieckiem, życzyłaby Pani sobie, aby osoba ta:
  *
  • była w związku małżeńskim
  • była stanu wolnego
  • stan cywilny nie jest dla Pani istotny
  • posiadała własne dzieci
  • była bezdzietna
  • obecność własnych dzieci jest dla Pani faktem nieistotnym
  • mieszkała w pobliżu miejsca pracy
  • miała prawo jazdy
  • posiadała własny samochód
 • Osoba guwernantki/guwernera zatrudniona przez Panią powinna wykazać się:
  *
  • znajomością savoir-vivre
  • wiedzą społeczno-obyczajową
  • znajomością minimum jednego języka obcego
  • znajomością aktualnych wydarzeń kulturalnych (film, książka, muzyka)
  • wysoką średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów pedagogicznych
 • Rozmawiając z kandydatką/kandydatem na guwernantkę/guwernera zwracałaby Pani uwagę na:
  *
  • schludny strój
  • estetykę dłoni i paznokci
  • nadwagę
  • niedowagę
  • kulturę makijażu
  • estetykę włosów
  • buty (zadbane)
  • postawę ciała podczas rozmowy (kulturę siedzenia i gestykulację)
  • kulturę budowania wypowiedzi (elokwencję i erudycję)
  • kondycję zdrowotną predestynującą do pracy z dzieckiem (poświadczoną zaświadczeniem lekarskim)
 • O zatrudnieniu określonej osoby jako guwernantki/guwernera do opieki nad Pani dzieckiem zadecydowałoby:
  *
  • tylko wykształcenie pedagogiczne
  • tylko życiowe doświadczenie w kontaktach z dziećmi
  • wykształcenie pedagogiczne i życiowe doświadczenie w kontaktach z dziećmi poświadczone referencjami
  • rekomendacja (polecenie określonej osoby) od znajomych, rodziny
  • doświadczenie zawodowe w kontaktach z dziećmi (praca w żłobku, przedszkolu, szkole)
 • Jakich umiejętności artystyczno-plastycznych oczekiwałaby Pani od kandydatki/kandydata na guwernantkę/guwernera Pani dziecka?
  *
  • znajomości zabaw ruchowo-przestrzennych adekwatnych do wieku dziecka
  • umiejętności śpiewu
  • umiejętności śpiewu i gry na instrumencie
  • umiejętności gry na instrumencie (flet, keyboard, gitara)
  • znajomości zabaw muzycznych adekwatnych do wieku dziecka
  • umiejętności plastyczno-technicznych (rysowanie, malowanie, rzeźbienie)
  • znajomości zabaw plastycznych adekwatnych do wieku dziecka
 • Jakich umiejętności oczekiwałaby Pani od kandydatki/kandydata na guwernantkę/guwernera Pani dziecka?
  *
  • umiejętności higieniczno-kosmetycznych
  • umiejętności przyrządzania posiłków dla dzieci
  • znajomości i umiejętności czytania dziecku odpowiedniej literatury
  • kreatywnej organizacji dziecięcego czasu wolnego
  • umiejętności są mniej istotne, gdyż najważniejsze w tego typu pracy są predyspozycje osobowościowe (cechy charakteru)
 • W aspekcie edukacji z zakresu języka obcego uważa Pani, że guwernantka/guwerner powinna/powinien w czasie opieki i wychowania wprowadzać:
  *
  • proste elementy zabawowe w języku obcym
  • podstawowe zwroty grzecznościowo-informacyjne w języku obcym
  • piosenki obcojęzyczne popularne w grupie wiekowej Pani dziecka
  • bajki, literaturę obcojęzyczną adekwatną do wieku Pani dziecka
  • nauka języka obcego jest ściśle uzależniona od wieku biologicznego dziecka
 • Choć nikt nie zakłada rodzicielstwa dla dziecka niepełnosprawnego, to czy wiedza, znajomość i umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie byłaby uwzględniana przez Panią w analizowaniu kwalifikacji i kompetencji osoby na s
  *
  • tak
  • raczej tak
  • nie
  • raczej nie
  • jest to dla mnie bez znaczenia
 • Jeśli zajdzie taka potrzeba zatrudnienia guwernantki/guwernera, gdzie będzie Pani szukała informacji i rekomendacji?
  *
  • na profesjonalnych stronach internetowych
  • w ogłoszeniach w prasie lokalnej
  • wśród znajomych
  • w lokalnych ogłoszeniach w Internecie
 • U W A G A ! PO WYPEŁNIENIU ANKIETY PROSZĘ JĄ "ZAPISAĆ". WÓWCZAS POJAWI SIĘ STRONA Z PODZIĘKOWANIEM (jeżeli taka informacja się nie pojawi, będzie to oznaczać, że nie zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania-będą one podświetlone na czerowny kolo
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl