ankiety online

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Adresowana do Państwa ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere ustosunkowanie się do zawartych w niej pytań poprzez zakreślenie kółkiem odpowiadających Panu / Pani odpowiedzi. Celem ankiety jest zbadanie i podniesienie jakości i form kształcenia w II LO. DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY.

Ankieta została zakończona.

 • Czy zna Pan (i) kierunki rozwoju szkoły wynikające z planu rozwoju II LO?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy odpowiada Panu (i) wizja rozwoju II LO na najbliższe 5 lat?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Trudno powiedzieć
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Jeśli na poprzednie pytanie udzielił (a) Pan (i) odpowiedzi NIE proszę uzasadnić swoje zdanie
 • Moim zdaniem II LO zapewnia uczniom bezpieczeństwo
  *
  • Zdecydowanie się zgadzam
  • Raczej się zgadzam
  • Trudno powiedzieć
  • Raczej się nie zgadzam
  • Zdecydowanie się nie zgadzam (dlaczego?)
 • Jaki Pana (i) zdaniem poziom kształcenia oferuje II LO?
  *
  • Najlepszy z możliwych
  • Bardzo wysoki
  • Wysoki
  • Średni
  • Niski (dlaczego?)
  • Bardzo niski (dlaczego?)
 • Co zmieniłby (łaby) Pan (i) w zakresie kształcenia uczniów w II LO (można wybrać dowolną ilość odpowiedzi)?
  *
  • Niczego bym nie zmieniał (a)
  • Wyposażenie sal lekcyjnych (np. w projektory multimedialne)
  • Poziom wymagań stawianych uczniom przez nauczycieli
  • Kryteria oceniania uczniów zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
  • Inne
 • Czy Pana (i) zdaniem organizacja pracy szkoły jest
  *
  • Bardzo dobra
  • Dobra
  • Zła (dlaczego?)
  • Bardzo zła (dlaczego?)
  • Nie mam zdania na ten temat
 • Czy według Pana (i) II LO jest zarządzane w sposób
  *
  • Najlepszy z możliwych
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Dostateczny
  • Nieodpowiedni (dlaczego?)
  • Nie mam zdania na ten temat
 • Co zmieniłby (łaby) Pan (i) w sposobie zarządzania II LO?
  *
  • Niczego bym nie zmienił
  • Zmieniłbym (poniżej proszę napisać co by Pan / Pani zmienił/a)
 • Czy Pana (i) zdaniem wyposażenie sal lekcyjnych w II LO jest
  *
  • Najlepsze z możliwych
  • Bardzo dobre
  • Dobre
  • Niewystarczające / złe (dlaczego?)
  • Bardzo złe (dlaczego?)
  • Nie mam zdania na ten temat
 • Czy uważa Pan (i), że opieka nad uczniami w zakresie wychowawczym jest
  *
  • Najlepsza z możliwych
  • Bardzo dobra
  • Dobra
  • Zła
  • Bardzo zła
  • Trudno powiedzieć
 • Czy Pana (i) zdaniem oferta zajęć pozalekcyjnych jest (można wybrać dowolną ilość odpowiedzi)
  *
  • Dostosowana do potrzeb uczniów
  • Niedostosowana do potrzeb uczniów
  • Bardzo szeroka
  • Uboga
  • Realizowana w sposób sprzyjający pobudzaniu zainteresowań uczniów
  • Realizowana w sposób niezadowalający (dlaczego?)

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl