ankiety online

Ankieta dla nauczyciela

Jestem studentką Pedagogiki Pracy z Doradztwem Zawodowym. Piszę pracę licencjacką na temat: Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, dlatego uprzejmie proszę o wzięcie udziału w badaniach, których celem jest uzyskanie opinii na temat występowania wśród nauczycieli syndromu wypalenia zawodowego. Proszę o dokładne przeczytanie każdego pytania i udzielenie odpowiedzi zgodnie z Pana(i) osobistymi przekonaniami, opiniami, odczuciami. Niniejszy kwestionariusz jest anonimowy, a zebrane informacje za jego pomocą będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Dziękuję za wypełnienie ankiety

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Staż pracy w zawodzie
  *
  • do 5 lat
  • 6- 10 lat
  • 11- 15 lat
  • 16- 20 lat
  • 21- 25 lat
  • 26- 30 lat
  • powyżej 30 lat
 • Stan cywilny
  *
  • panna/ kawaler
  • zamężna/ żonaty
  • rozwiedziona/ rozwiedziony
  • wdowa/ wdowiec
 • Wiek
  • 25- 29 lat
  • 30- 39 lat
  • 40- 49 lat
  • powyżej 50 lat
 • 1. Co skłoniło Panią/ Pana do podjęcia zawodu nauczyciela?
  • chęć edukowania,
  • chęć realizowania siebie jako osoby nauczającej,
  • chęć bycia potrzebnym,
  • przypadek,
  • zamiłowanie,
  • prestiż zawodu,
  • inne jakie....
 • 2. Czy uczucie radości i zadowolenia towarzyszy Pani/ Panu na co dzień?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Opuściło mnie
 • 3. Czy praca przynosi Pani/ Panu satysfakcję?
  *
  • Tak
  • Nie
 • 4. Które z niżej wymienionych ograniczeń pracy dydaktyczno- wychowawczej są dla Pani/ Pana powodem stresu? ( nie więcej niż 2 odpowiedzi)
  • a) brak czasu na rozwiązywanie problemów uczniów,
  • b) konieczność uczenia w zatłoczonych klasach,
  • c) ogólny brak środków dydaktycznych,
  • d) niewielki wpływ nauczycieli na decyzje szkoły jako całości,
  • e) inne, jakie
 • 5. Które z wymienionych dolegliwości odczuwa Pani/ Pan najczęściej? ( nie więcej niż 3 odpowiedzi)
  • Bezsenność
  • Ból głowy
  • Ból kręgosłupa
  • Napięcie mięśni
  • Zmęczenie
  • Frustracja
  • Utrata zapału
  • Obniżony nastrój
  • Żadne z wyżej wymienionych
 • 6. Czy zna Pani/ Pan symptomy wypalenia zawodowego?
  *
  • Tak
  • Nie
 • 7. Czy Pani/ Pana zdaniem staż pracy ma wpływ na wypalenie zawodowe?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • 8. Czy Pani/ Pana zdaniem nauczyciele chorują częściej niż inne grupy zawodowe?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • 9. Czy miewa Pani/ Pan poczucie zobojętnienia wobec wychowanków?
  *
  • Często
  • Czasami
  • Rzadko
  • Nigdy
 • 10. Czy codzienna praca z uczniami jest dla Pani/ Pana obciążająca?
  *
  • Często
  • Czasami
  • Rzadko
  • Nigdy
 • 11. Czy towarzyszy Pani/ Panu wyczerpanie i zmęczenie psychiczne po zakończeniu pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Czasami
 • 12. Proszę wymienić co Panią/ Pana najbardziej denerwuje w zachowaniu uczniów?
 • 13. Które z poniższych czynników wskazałaby Pani/ Pan jako zapobiegające wypaleniu? ( nie więcej niż 2 odpowiedzi)
  • Wsparcie rodziny
  • Wypoczynek
  • Wyznaczenie realistycznych celów
  • Podejmowanie pracy wraz z zainteresowaniami
 • 14. Co chciałaby Pani/ Pan zmienić w szkole, aby pracowało się lepiej?
 • 15. Gdzie najczęściej szuka Pani/ Pan pomocy w przypadku wystąpienia problemów zawodowych?
  • u przełożonych
  • u współpracowników
  • u rodziny
  • u przyjaciół
  • u specjalisty
  • nie szukam pomocy
 • 16. Jakiej formy pomocy oczekuje Pani/ Pan od osoby wspierającej? (nie więcej niż 2 odpowiedzi)
  • Rady
  • Wysłuchania
  • Zrozumienia
  • Pocieszenia
  • Nie oczekuje pomocy
  • Innej jakiej
 • 17. Jakie stosuje Pani/ Pan techniki eliminujące stres i napięcie? ( nie więcej niż 2 odpowiedzi)
  • Hobby
  • Ćwiczenia fizyczne
  • Treningi relaksacyjne
  • Nie stosuje żadnych technik
  • Inne jakie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl