ankiety

Polityka kadrowa instytucji Unii Europejskiej

Ankieta została zakończona.

 • Jak ocenia Pan/Pani atmosferę panującą w organizacji/instytucji?
  • a) Bardzo dobrze
  • b) Dobrze
  • c) Przeciętnie
  • d) Źle
  • e) Bardzo źle
 • Czy według Pana/Pani w organizacji/instytucji jest budowana atmosfera sprzyjająca pracy?
  • a) Zdecydowanie tak
  • b) Raczej tak
  • c) Raczej nie
  • d) Zdecydowanie nie
  • e) Trudno powiedzieć
 • Czy przełożeni mają wpływ na Pana/Pani podejście do pracy?
  • a) Zdecydowanie tak
  • b) Raczej tak
  • c) Raczej nie
  • d) Zdecydowanie nie
  • e) Trudno powiedzieć
 • Czy zna Pan/Pani system wynagrodzeń obowiązujący w organizacji/instytucji?
  • a) Tak
  • b) Nie
 • Czy uważa Pan/Panie, że jest dobrze wynagradzany/a za swoją pracę?
  • a) Zdecydowanie tak
  • b) Raczej tak
  • c) Raczej nie
  • d) Zdecydowanie nie
  • e) Trudno powiedzieć
 • Czy wysokość Pana/pani pensji jest satysfakcjonująca przy obecnej kondycji finansowej organizacji/instytucji?
  • a) Zdecydowanie tak
  • b) Raczej tak
  • c) Raczej nie
  • d) Zdecydowanie nie
  • e) Trudno powiedzieć
 • Czy według Pana/Pani wysiłki pracowników przyczyniające się do sukcesu organizacji/instytucji są doceniane i odpowiednio nagradzane?
  • a) Zdecydowanie tak
  • b) Raczej tak
  • c) Raczej nie
  • d) Zdecydowanie nie
  • e) Trudno powiedzieć
 • Czy odpowiada Panu/Pani obecny system premii i nagród obowiązujący w organizacji/instytucji?
  • a) Zdecydowanie tak
  • b) Raczej tak
  • c) Raczej nie
  • d) Zdecydowanie nie
  • e) Trudno powiedzieć
 • Które z poniższych czynników najbardziej motywują Pana/Panią do pracy?
  • a) Wynagrodzenie
  • b) Atmosfera w pracy
  • c) Obawa o zwolnienie
  • d) Rozwój zawodowy
  • e) Przestrzeganie praw pracownika
  • f) Wykonywanie ciekawej pracy
  • g) Pozycja w organizacji/instytucji
  • h) Uregulowany czas pracy
  • i) Możliwość ustalania samemu czasu pracy
 • W jaki sposób chciałby/chciałaby Pan/Pani zostać nagrodzony/a za dodatkowe osiągnięcia w swojej pracy?
  • a) Podwyżka
  • b) Premia
  • c) Nagroda jubileuszowa
  • d) Nagroda uznaniowa
  • e) Listy uznaniowe
  • f) Pochwała
  • g) Szkolenia
  • h) Awans poziomy i pionowy
  • i) Opieka medyczna
  • j) Dofinansowanie socjalne
  • k) Dofinansowanie urlopu wypoczynkowego
  • l) Dodatkowy urlop
  • m) Elastyczny czas pracy
  • n) Dodatkowe zasoby niezbędne na stanowisku pracy
  • o) Bezpośrednie rozmowy kierownictwa z pracownikami (wysłuchanie potrzeb, opinii i sugestii pracowników)
 • W jakim zakresie Pana/Pani organizacja/instytucja wykorzystuje inicjatywy pobudzające pracowników do bardziej efektywnego zaangażowania w pracę?
  • a) Pełne skupienie na motywowaniu
  • b) Znaczące zaangażowanie w działania motywacyjne
  • c) Umiarkowane zaangażowanie w działania motywacyjne
  • d) Minimalne zaangażowanie w działania motywacyjne
  • e) Brak inicjatyw
  • f) Nie wiem
 • Które z poniższych inicjatyw motywacyjnych wykorzystuje Pana/Pani organizacja/instytucja?
  • a) Plan indywidualnych bodźców motywacyjnych
  • b) Plan zespołowych bodźców motywacyjnych
  • c) Plany angażowania pracowników
  • d) Monitoring wyników
  • e) Wynagrodzenia oparte na wynikach
  • f) Proces zarządzania jakością
  • g) Plany rozwoju kadry bezpośrednio produkcyjnej poprzez wzajemne szkolenia wewnątrz organizacji/instytucji
  • h) Plany rozwoju umiejętności i kompetencji
  • i) System sugestii
  • j) Polityka rozwoju kadr
  • k) Ocena osiągnięć indywidualnych
 • Proszę określić w jakim stopniu jest Pan/Pani zaangażowany/a w działania motywacyjne instytucji/organizacji?
  • a) Znacznie
  • b) Umiarkowanie
  • c) Minimalnie
 • W jaki sposób w Pana/Pani organizacji/instytucji dokonywana jest ocena wpływu działań motywacyjnych na wykonywaną pracę?
  • a) Badanie pracowników
  • b) Badanie rynku
  • c) Badanie sprzedaży
  • e) Nie wiem
 • Jak ocenia Pan/Pani obecny system motywacyjny funkcjonujący w organizacji/instytucji?
  • a) Raczej dobrze
  • b) Dobrze
  • c) Raczej źle
  • d) Źle
  • e) Trudno powiedzieć
 • Czy po objęciu stanowiska został Pan/Pani poinformowany o jego wadze i roli w organizacji/instytucji?
  • a) tak
  • b) nie
 • Jakie rodzaje rekrutacji są stosowane w Pana/Pani organizacji/instytucji?
  • a) zewnętrzna
  • b) wewnętrzna
  • c) wewnętrzna i zewnętrzna
 • Jeśli jest organizowany konkurs wewnętrzny, to czy zasady jego przeprowadzenia są jawne i podane do wiadomości ewentualnych kandydatów?
  • a) tak
  • b) nie
 • Czy uważa Pan/Pani, że proces rekrutacji i selekcji został przygotowany i przeprowadzony kompetentnie?
  • a) tak
  • b) nie
 • Czy uważa Pan/Pani, że rozmowa kwalifikacyjna dokładnie oceniła Pana/Pani kwalifikacje na dane stanowisko?
  • a) tak
  • b) nie
  • c) nie wiem
 • Czy przed zawarciem umowy otrzymał/a Pan/Pani informacje na temat opisu stanowiska pracy, takich jak główne czynności i zadania wykonywane na stanowisku , dodatkowe wymagania oraz warunki i zasady pracy na stanowisku, które miał/a Pan/Pani objąć?
  • a) tak, bardzo szczegółowe informacje
  • b) tak, ale informacje były mało szczegółowe
  • c) nie otrzymałem żadnych informacji
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • W jakim przedziale wiekowym Pan/Pani się mieści
  • Do 25 lat
  • 26-30 lat
  • 31-40 lat
  • Powyżej 40
 • Wykształcenie
  • Wyższe
  • Średnie
  • Zawodowe
  • Podstawowe
 • Zajmowane stanowisko
  • Kierownik
  • Specjalista
  • Pracownik szeregowy
 • Staż pracy
  • Do 2 lat
  • Od 2 do 4
  • Od 5 do 9
  • Powyżej 10

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl