ankiety

Szara strefa w Polsce.

Ankieta na temat szarej strefy w Polsce, jest anonimowa, potrzebna do napisania pracy magisterskiej.
 • Jaki jest Pana/ Pani stosunek do tzw. pracy na czarno?
  • jestem za, zwłaszcza gdy są trudne warunki materialne
  • jestem przeciw, jest to naruszanie przepisów
  • nie mam zdania
 • Jakie są według Pana/ Pani motywy podejmowania pracy nierejestrowanej?
  • niskie zarobki
  • brak możliwości znalezienia pracy rejestrowanej
  • wysokie obciążenia podatkowe
  • warunki życiowe oraz rodzinne
  • zatrudnienie bez umowy o pracę daje możliwość wyższego wynagrodzenia
  • brak wystarczającego wykształcenia
 • Czy podjąłby/ podjęłaby Pan/ Pani pracę nierejestrowaną, jeżeli dotąd z nie nie korzystał/a?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Jakie było Pana/ Pani źródło dochodu w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
  • całe dochody były opodatkowane
  • część dochodów była opodatkowana, a część nie
  • dochody nie były opodatkowane
  • nie dotyczy
 • Czy jest Pan/ Pani osobą bezrobotną?
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak, to jak długo trwa bezrobocie?
  • poniżej 3 miesięcy
  • 3- 6 miesięcy
  • 6-12 miesiecy
  • powyżej 12 miesięcy
  • nie dotyczy
 • Czy kiedykolwiek pracował/a Pan/ Pani na czarno?
  • tak, była to praca stanowiąca jedyne źródło dochodu
  • tak, była to praca stanowiąca dodatkowy dochód
  • nie, nigdy
 • Jakiej wysokości były (są) Pana/ Pani miesięczne dochody uzyskane z pracy nierejestrowanej?
  • poniżej 500 złotych
  • 500 - 1000 złotych
  • 1000 - 2000 złotych
  • powyżej 2000 złotych
  • nie mam takich
 • Ile razy zdarzyło się Panu/ Pani skorzystać z usług podmiotu działającego w szarej strefie?
  • regularnie korzystam z różnych usług fachowców poza oficjalnym obiegiem
  • sporadycznie, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc sąsiedzką
  • nigdy
 • Czy uważa Pan/ Pani, że w wyniku działalności w szarej strefie tracą inni przedsiębiorcy, działający legalnie, zgodnie z polskim prawem?
  • na ogół tak
  • nie, nie licząc wyjatkowych przypadków
  • nie mam zdania
 • Czy zdarzyło się Panu/ Pani kupno towarów/ usług bez otrzymania paragonu/ faktury od przedsiębiorców zarejestrowanych?
  • bardzo często
  • często
  • czasem
  • nigdy
 • Czy zdarzyło się Panu/ Pani, że sprzedawca proponował wystawienie faktury tylko na część zakupionych towarów?
  • tak, kilkukrotnie
  • tak, raz
  • nie, nigdy
 • Czy kiedykolwiek spotkał się Pan/ Pani z odmową wydania paragonu/ faktury?
  • tak
  • nie
 • Czy jeśli taka sytuacja miała/ miałaby miejsce, czy zgłosił(a)by Pan/ Pani ten fakt, np. na policji lub urzędzie skarbowym?
  • tak
  • możliwe, ale w wyjątkowych przypadkach
  • nie, nie pomyślałem/am, że jest to ważne
 • Czy uważa Pan/ Pani że zwiększenie kontroli nad szarą strefą zmusiłoby podmioty w niej działające do zalegalizowania swojej działalności?
  • tak
  • nie
  • w niektórych przypadkach z pewnością tak
  • nie wiem
 • Płeć
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  • 16- 25 lat
  • 26- 35 lat
  • 36- 45 lat
  • 46- 55 lat
  • powyżej 55 lat
 • Wykształcenie
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Liczba ludności w miejscu zamieszkania
  • miejscowość do 50 tysięcy mieszkańców
  • miejscowość od 50 do 150 tysięcy mieszkańców
  • miejscowość od 150 do 250 mieszkańców
  • miejscowość powyżej 250 tysięcy mieszkańców
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl