ankiety online

WARTOŚCI STUDENTÓW LUBELSKICH UCZELNI

ANKIETA SKIEROWANA DO STUDENTÓW LUBELSKICH UCZELNI, W CELU POZNANIA PREFEROWANYCH WARTOŚCI. Ankieta anonimowa. Szanowny respondencie! Jestem studentką III roku pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Piszę pracę licencjacką na temat wartości jakimi kierują się studenci lubelskich uczelni. Bardzo proszę o wzięcie udziału w badaniu i szczere odpowiedzi na zadawane pytania. Pragnę zaznaczyć, że nie ma odpowiedzi dobrych i złych, wszystkie są ważne, jeśli tylko są szczere. Jeśli w pytaniu nie zaznaczono inaczej, proszę wybrać tylko jedną odpowiedź i zaznaczyć ją. Odpowiedzi na poszczególne pytania pozostaną anonimowe. Liczę na Pana(i) szczerą pomoc, na każdej odpowiedzi ogromnie mi zależy. Serdecznie dziękuję za współpracę.

Ankieta została zakończona.

  • Czym dla Pana(i) jest wartość?
    *
    • stan ducha
    • stan umysłu
    • pewną ideą
    • przekonania, którymi kieruję się w życiu
    • cel, który chcę osiągnąć w życiu
    • trudno powiedzieć
  • Co chciał(a)by Pan(i) przede wszystkim osiągnąć w życiu?
    *
    • czyste sumienie
    • dobrobyt materialny
    • przyjaźń
    • sławę
    • pokój
    • szczęście rodzinne
    • władzę nad innymi
    • zbawienie duszy
    • zrealizowanie własnych zdolności
    • trudno powiedzieć
  • Co uważa Pan(i) za najważniejsze w swoim życiu?
    *
    • działalność polityczną
    • hobby
    • interesującą i dającą satysfakcję pracę
    • możliwość kształcenia się
    • odpoczynek i rozrywkę
    • pracę społeczną
    • przyjaźń
    • szczęście w życiu rodzinnym
    • wiarę w Boga
    • wysokie zarobki
    • zdrowie
    • trudno powiedzieć
  • Proszę wybrać grupę osób, które wskazały Panu(i), za czym warto dążyć w życiu:
    *
    • rodzice
    • nauczyciele
    • wychowawcy
    • znajomi
    • osoby duchowne
    • politycy
    • osoby sławne (aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, sportowcy itp.)
    • w moim życiu nie było takiej osoby
    • trudno powiedzieć
  • Czy w Pana(i) życiu był „przełomowy moment”, który zmienił postrzeganie przez Pana/Panią wartości?
    *
    • tak
    • nie (przejść do pytania nr 7)
    • trudno powiedzieć
  • Co przed tym „przełomowym momentem” rozumiał(a) Pan(i) pod pojęciem wartości?
  • Proszę wypisać 5 wartości, którymi kieruje się Pan(i) w swoim życiu. 1 oznacza wartość najważniejszą, a 5 najmniej ważną.
    *
  • Jaki jest Pana(i) stosunek do poniższych stwierdzeń:
    *
    zdecydowanie popieram popieram częściowo nie mam zdania raczej nie popieram zdecydowanie nie popieram
    Eutanazja
    Aborcja
    Czystość przedmałżeńska
    Zapłodnienie In vitro
    Antykoncepcja
    Związki homoseksualne
    Używki
    Życie oparte wyłącznie na przyjemności
  • Czy uważa Pan/i swoje życie za wartościowe? (TAK/NIE, swoją odpowiedź proszę uzasadnić)
    *
  • Proszę wskazać, w którym zespole realizuje Pan(i) swoje pasje?
    • w zespole ludowym
    • w zespole gospel
  • Proszę o ustosunkowanie się do różnych zakończeń zdania: -Odkąd dołączyłem/dołączyłam do zespołu…
    Tak Nie Trudno powiedzieć
    zmieniło się moje życie.
    czuję się akceptowany(a) jako człowiek.
    znalazłe(a)m się środowisku, w którym mogę mówić o swoich sukcesach, a także porażkach.
    znalazłe(a)m się w grupie, która negatywnie wpłynęła na moje życie.
    mogę rozwijać swoje pasje.
    rywalizacja, wyścig szczurów stał się dla mnie codziennością.
    nawiązałe(a)m pozytywne relacje.
    znalazłe(a)m się w grupie ludzi, dla których najważniejsze jest występowanie na scenie, rozgłos, korzyści finansowe (stypendium, wynagrodzenie za kon
  • METRYCZKA. Płeć:
    *
    • kobieta
    • mężczyzna
  • Jak długo jest Pan(i) członkiem zespołu?
    • pół roku i mniej
    • więcej niż pół roku do 1 roku
    • więcej niż 1 rok do 5 lat
    • więcej niż 5 lat do 10 lat
  • Jaki jest Pana(i) stosunek do wiary?
    • głęboko wierzący
    • wierzący
    • niezdecydowany, ale przywiązany do tradycji religijnej
    • obojętny
    • niewierzący
    • trudno powiedzieć
  • Jak ocenia Pan(i) sytuację materialną swojej rodziny?
    • wyraźnie dobra
    • dość dobra
    • przeciętna
    • raczej zła
    • zdecydowanie zła

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl