ankiety online

Ewaluacja programu wolontariaty i praktyk

Szanowni Państwo, Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki, aby podnieść poziom współpracy wolontariackiej, a także poziom skuteczności i atrakcyjności następnych szkoleń. Prosimy o ocenę poszczególnych elementów wolontariaty/praktyk zgodnie ze skalą zamieszczoną poniżej oraz o obszerniejsze komentarze w części otwartej. Ankieta jest anonimowa, Dziękuję za wypełnienie ankiety!
 • Dotychczasowa współpraca z Uniwersytetem Dzieci
  *
  • Wolontariusz/wolontariuszka
  • Praktykant/praktykantka
 • Jak długo współpracujesz z Uniwersytetem Dzieci
  • Dopiero zacząłem współpracę
  • Współpracowałem od początku semestru
  • Współpracuję dłużej niż jeden semestr
 • Ile obecności wypracowałeś w semestrze zimowym (przez aktywność rozumie się uczestnictwo w zajęciach w projekcie uczelnia i szkoła)
  • W ogóle nie uczestniczyłem w zajęciach
  • Miałem do 3 aktywności
  • Miałem od 3 do 8 aktywności
  • Miałem od 8 do 10 aktywności
  • Miałem powyżej 10 aktywności
 • Skąd się dowiedziałeś/dowiedziałaś o możliwości współpracy z Uniwersytetem Dzieci
  • Ogłoszenie na gumtree.pl
  • Ogłoszenie na tablica.pl
  • Ogłoszenie na stronie Miejskiego Centrum Wolontariatu
  • Ogłoszenie na stronie Akademickiego Biura Karier
  • Ogłoszenie na stronie Uniwersytetu Dzieci
  • Z plakatu na uczelni
  • Od znajomego/znajomej
  • Inne
 • Proszę ocenić poszczególne elementy przyznając odpowiednią punktację w skali od 1 (najniższa ocena) do 5 (najwyższa ocena) - Pytania od 6 do 10 pytań
 • Atmosfera podczas warsztatów
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Atmosfera podczas kontaktu z koordynatorami UD
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Komunikacja z koordynatorami UD
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Poczucie przynależności do zespołu UD
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy informacje przekazane w czasie pierwszego spotkania informacyjnego były wystarczające?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy w czasie współpracy z UD zdobyłeś/zdobyłaś nowe doświadczenia, rozwijające Cię? Jeśli tak to jakie?
 • Co Ci się podobało najbardziej w czasie współpracy z UD?
 • Co Ci się najmniej podobało w czasie współpracy z UD?
 • Co byś zmienił/zmieniła w działalności wolontariackiej w UD? Jakie nowe formy, metody wprowadziłbyś/wprowadziłabyś do działalności wolontariackiej w UD?
 • Czy planujesz dalszą współpracę z UD?
 • Uwagi (jeśli masz jakieś uwagi/zastrzeżenia dotyczące działalności Uniwersytetu Dzieci lub współpracy z wolontariuszami proszę opisz je poniżej)
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl