ankiety online

Turystyka literacka II

Bardzo proszę o niewypełnianie ankiety. Wyniki już mam, muszę tylko je wprowadzić do systemu.
 • Kto jest Pana/i ulubionym polskim autorem?
 • Czy ten autor ma wpływ na Pańskie podróże około turystyczne?
  • Tak
  • Nie
 • Którzy autorzy według Pana/i najbardziej wpływają na rozwój turystyki w Polsce? (wymień minimum trzech)
 • Co według Pana/i ma największy wpływ na zainteresowanie danym autorem?
  • Dorobek literacki
  • Życiorys
  • Walory turystyczne miejsca, w którym dany autor żył
 • Czy interesuje Pana/ią turystyka biograficzno-literacka w Polsce?
  • Tak
  • Nie
 • Czy bierze Pan/i udział w wydarzeniach związanych z turystyką literacką w Polsce?
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli tak, to jak często?
  • Często (kilkanaście razy w roku)
  • Czasami (kilka razy w roku)
  • Rzadko (tylko w okresie wakacyjno-urlopowym)
  • Bardzo rzadko (raz do roku)
 • Kto według Pana/i najczęściej bierze udział w wydarzeniach turystyczno-literackich?
  • Ludzie młodzi
  • Rodzice z dziećmi
  • Osoby w średnim wieku
  • Emeryci i renciści
 • Jakie wydarzenia turystyczno-literackie Pan/i preferuje?
  • Wycieczkowo-poznawcze (np. szlaki turystyczne, zwiedzanie miejsc dotyczących biografii autorów)
  • Odwiedzanie muzeów (wydarzenia poprzez nie organizowane)
  • Festiwale poświęcone twórczości literackiej
  • Wydarzenia pomniejsze (np. wieczory autorskie, ogólnopolskie konkursy literackie)
 • Czy uważa Pan/i, że jest wystarczająca ilość szlaków, muzeów i innych miejsc związanych z turystyką literacką w Polsce?
  • Tak, jest wystarczająco dużo
  • Nie, powinno być więcej
  • Powinno być jeszcze mniej
 • Wymień znany Ci szlak literacki?
 • Czy uważa Pan/i, że wydarzenia związane z turystyką literacką w Polsce są w odpowiedni sposób promowane?
  • Tak, nie mam problemu z informacjami na ten temat
  • Nie, trudno jest się o tych wydarzeniach dowiedzieć
  • Nie wiem
 • Jak Pan/i określi obsługę imprez turystyczno-literackich w Polsce?
  • Są na odpowiednim poziomie
  • Mogłoby być lepiej, ale nie ma powodów do narzekań
  • Zniechęcają do brania udziału w tych imprezach
 • Jak określi Pan/i koszty imprez turystyczno-literackich?
  • Ceny są odpowiednie
  • Ceny są za wysokie
  • Cena nie jest istotna
 • Czy w wyborze imprez turystyczno-literackich kieruje się Pan/i ich ceną?
  • Tak
  • Nie
 • Co według Pana/i jest największym zagrożeniem dla turystyki literackiej w Polsce?
  • Obniżanie się poziomu czytelnictwa
  • Brak znajomości historii
  • Malejące znaczenie autorytetów
  • Mała atrakcyjność miejsc i szlaków turystycznych
 • Co według Pana/i mogłoby zwiększyć rozwój turystyki literackiej w Polsce?
 • Płeć?
  • Mężczyzn
  • Kobieta
 • Jakie posiada Pan/i wykształcenie?
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Niepełne średnie
  • Średnie
  • Niepełne wyższe
  • Wyższe
 • W jakim przedziale wiekowym Pan/i się znajduje?
  • Poniżej 18 lat
  • 18-25 lat
  • 26-40 lat
  • 41-60 lat
  • Powyżej 60 lat
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl