ankiety

Wdrożenie i motywowanie pracownika w komórce organizacyjnej

Jestem studentem piątego roku Politechniki Rzeszowskiej. W związku z pisaniem pracy magisterskiej na temat wdrożenia pracownika do komórki organizacyjnej i sposobów motywowania, uprzejmie proszę Państwa o wypełnienie ankiety, której celem jest zbadanie w jakiej formie prowadzony jest nabór pracowników oraz jakie są stosowane sposoby motywacji pracowników. Przygotowana przeze mnie ankieta jest anonimowa i posłuży wyłącznie do celów badawczych, a uzyskane informacje będą analizowane jedyne w zbiorczych zestawieniach statystycznych.
  • 1. Czy przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego opracowują Państwo profil kandydata?
    • zawsze
    • odp 2
    • odp 3
    • odp 4
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl