ankiety

e-Kwestionariusz ankiety dla UCZNIÓW

Witaj w naszym e-badaniu! Pragniemy poprosić Cię o udzielenie kilku odpowiedzi dotyczących Twojego codziennego życia. Informacje, których udzielisz nam w niniejszym kwestionariuszu posłużą poprawie bezpieczeństwa Twojego i Twoich Koleżanek i Kolegów. Będziemy wdzięczni za szczere odpowiedzi, których nam udzielisz, ponieważ tylko one pozwolą nam podjąć właściwe działania. Nie obawiaj się, że informacje, których tu udzielisz zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane przeciwko Tobie lub Twoim Kolegom. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w celach naukowo-badawczych i statystycznych. Z wyników korzystać będą instytucje zajmujące się oświatą, działające na terenie Miasta Płocka. Zapraszamy do wypełnienia e-kwestionariusza!

Ankieta została zakończona.

 • Czy w trakcie ostatniego miesiąca doświadczyłaś(-eś) ze strony rówieśników:
  *
  • szarpania, kopania, przewracania, bicia, ciągnięcia za włosy
  • opluwania
  • zmuszania do wykonywania upokarzających czynności
  • wyzwisk
  • ignorowania
  • przezywania
  • prześladowania ze względu na wygląd, pochodzenie, status ekonomiczny
  • nie doświadczyłam(em) żadnego z powyższych zachowań
 • Czy słyszałaś(eś), że powyższe zjawiska dotknęły Twoich rówieśników?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy gdybyś widział(a) któreś z wcześniej wymienionych zjawisk starał(a) byś się pomóc?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Zareagował(a) bym:
  *
  • interweniując osobiście
  • powiadamiając dorosłych, nauczycieli, stosowne służby
  • rozmawiając ze sprawcami przemocy
  • rozmawiając z ofiarą przemocy, wskazując gdzie może znaleźć pomoc
  • nic bym nie zrobił(a)
 • Czy w swojej rodzinie doświadczyłaś(eś):
  *
  • bicia
  • wyzwisk
  • poniżania
  • ignorowania
  • nieuzasadnionego pozbawiania kieszonkowego
  • zmuszania do wykonywania upokarzających czynności
  • nie doświadczyłam(em) niczego takiego w mojej rodzinie
 • Czy słyszałaś(eś), że powyższe zjawiska dotknęły Twoich rówieśników?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy gdyby doszło do takiej sytuacji u Ciebie w domu lub u koleżanki czy kolegi wiedział(a) byś gdzie szukać pomocy?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Ile godzin dziennie spędzasz korzystając z komputera i Internetu?
  *
  • poniżej 1 godziny
  • 1-2 godziny
  • 2-3 godziny
  • powyżej 4 godzin
  • nie korzystam z komputera
 • Czy surfując w Internecie zdarzyło Ci się, że:
  *
  • byłeś obrażany, poniżany, wyśmiewany za pośrednictwem komunikatorów lub poczty
  • grożono Ci
  • wykorzystano Twoje zdjęcie lub Twój profil w celu ośmieszenia lub poniżenia Cię
  • wykorzystano Twój profil w celu ośmieszenia lub poniżenia innej osoby
  • umieszczono bez Twojej zgody zdjęcia lub nagrania z Twoim udziałem
  • osoby nieznajome próbowały dowiedzieć się o szczegóły dotyczące Twojego życia
  • skradziono Twoją sieciową tożsamość (np. login, hasło)
  • korespondenci podawali się za kogoś innego
  • nieznajomi proponowali Ci spotkanie
  • nie spotkały mnie powyższe zdarzenia
 • Czy słyszałaś(eś), że wcześniej wymienione zjawiska dotknęły Twoich rówieśników?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy zdarzyło się, że byłaś(eś) sprawcą wymienionych wcześniej internetowych zdarzeń?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy gdybyś był(a) świadkiem którychś z wyżej wymienionych zjawisk w Internecie starał(a) byś się pomóc?
  *
  • TAK
  • NIE
 • W jaki sposób możesz pomóc w przypadku problemów w Internecie?
  *
  • rozmawiając o problemie
  • mówiąc rodzicom, nauczycielom lub osobom dorosłym
  • zgłaszając na policję
  • powiadamiając hotline
  • nie da się pomóc w takim przypadku
 • Czy zdarzyło się, że przez długotrwałe korzystanie z komputera zaniedbałaś(eś) swoje obowiązki (np. odrabianie lekcji)?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy palisz papierosy?
  *
  • nigdy nie paliłam(em)
  • spróbowałam(em) tylko raz
  • palę okazjonalnie (od czasu do czasu)
  • często palę (codziennie lub prawie codziennie)
 • Skąd najczęściej bierzesz papierosy?
  *
  • kupuję
  • dostaję od koleżanek i kolegów
  • dostaję od nieznajomych
  • zdobywam w inny sposób
  • nie palę
 • Czy pijesz alkohol (piwo, wino, wódkę itp.)?
  *
  • nigdy nie piłam(em)
  • spróbowałam(em) tylko raz
  • piję okazjonalnie (od czasu do czasu, przy okazji)
  • piję często (np. raz w tygodniu)
 • Skąd bierzesz alkohol?
  *
  • kupuję
  • dostaję od koleżanek i kolegów
  • dostaję od nieznajomych
  • zdobywam w inny sposób
  • nie piję alkoholu
 • Czy zdarzyło Ci się odurzać innymi środkami? Jeśli tak to jakimi?
  *
  • marihuana
  • LSD
  • extasy
  • amfetamina
  • innymi
  • nie - nigdy nie zażywałam(em) środków odurzających
 • Skąd bierzesz środki odurzające?
  *
  • kupuję
  • dostaję od koleżanek i kolegów
  • dostaję od nieznajomych
  • zdobywam w inny sposób
  • nie używam
 • Czy picie, palenie lub zażywanie innych środków spowodowało lub może spowodować dla Ciebie jakieś poważne konsekwencje? Jeśli tak, to jakie?
  *
  • komplikacje zdrowotne
  • problemy w szkole
  • problemy w domu
  • niewłaściwe funkcjonowanie w późniejszym - dorosłym życiu
  • problemy w środowisku rówieśniczym
  • problemy z policją
  • sprawa w sądzie
  • ustalenie nadzoru kuratorskiego
  • nie dostrzegam żadnych komplikacji
 • Czy starał byś się pomóc koledze lub koleżance, która ma problem z papierosami, alkoholem lub innymi środkami odurzającymi?
  *
  • TAK
  • NIE
 • W jaki sposób możesz pomóc komuś, kto ma problem z używkami?
  *
  • interweniując osobiście - odbierając i niszcząc tę używkę
  • powiadamiając dorosłych, nauczycieli, stosowne służby
  • rozmawiając – starając się wytłumaczyć szkodliwość używek
  • nie jestem w stanie pomóc
 • Czy zdarzyło Ci się uciec z domu?
  *
  • NIE
  • myślałam(em) o tym - miałam(em) taki zamiar
  • TAK
 • Co najczęściej bywa lub może być Twoim zdaniem przyczyną ucieczki z domu?
  *
  • przemoc w rodzinie
  • przemoc rówieśnicza
  • złe wyniki w nauce
  • zła sytuacja finansowa rodziny
  • długi
  • problemy z prawem
  • wjazd (wyjście) ze znajomymi lub innymi osobami
  • propozycja zarobienia pieniędzy
  • inna przyczyna
 • Czy słyszałaś(eś) o ucieczkach z domu wśród Twoich rówieśników?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Jak sądzisz? Które z poniższych zjawisk może być najczęstszą przyczyną zaginięcia?
  *
  • zmuszanie do pracy niewolniczej
  • zmuszanie do prostytucji
  • wykorzystywanie seksualne
  • choroba (np. zanik pamięci)
  • porwanie dla okupu
  • pozyskanie narządów do przeszczepu
  • przynależność do sekty, bądź innej grupy
  • inna przyczyna
 • Czy uważasz, że zajęcia prowadzone w szkole, dotyczące zagrożeń wśród młodzieży są potrzebne?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Gdy dotykają mnie problemy, najczęściej szukam pomocy:
  *
  • u koleżanek i kolegów
  • u rodziców, opiekunów
  • u nauczycieli, wychowawców
  • u innych osób dorosłych
  • we właściwych instytucjach i organizacjach
  • staram sam(a) sobie pomóc
 • Mój wiek to:
  *
  • mniej niż 10 lat
  • 10 lat
  • 11 lat
  • 12 lat
  • 13 lat
  • 14 lat
  • 15 lat
  • 16 lat
  • 17 lat
  • 18 lat
  • więcej niż 18 lat
 • Moja płeć to:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Uczęszczam do:
  *
  • szkoły podstawowej
  • gimnazjum
  • liceum ogólnokształcącego
  • technikum
  • szkoły zawodowej
 • Dziękujemy Ci za poświęcony czas i szczere wypełnienie kwestionariusza! Jeśli chcesz podzielić się z nami problemami, które Cię dotykają w Twoim życiu

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl