ankieta online

Ankieta dotycząca Urzędu Miasta w Żywcu

Serdecznie dziękuję za zainteresowanie moją ankietą i będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą następnie poddane ocenie dla potrzeb zajęć z przedmiotu "Samorząd terytorialny" w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Czy korzystał/a Pan/i z usług świadczonych przez Urząd Miasta w Żywcu? Jeżeli zaznaczona została odpowiedź „Nie” proszę o niewypełnianie dalszej części ankiety, tylko wypełnienie metryczki podanej na dole strony.
  *
  • Tak
  • Nie
 • Kiedy ostatnio korzystał/a Pan/i z wyżej wymienionych usług?
  *
  • w ostatnim miesiącu
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • w bieżącym roku
  • więcej niż rok
 • W jaki sposób kontaktował/a się Pan/i z Urzędem?
  *
  • osobiście
  • telefonicznie
  • za pomocą faxu
  • drogą mailową
  • listownie
 • Czy termin załatwienia sprawy odpowiadał Panu/i?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeżeli w poprzednim pytaniu została zaznaczona odpowiedź "nie" proszę o uzasadnienie co według Pana/i było powodem długiego załatwienia sprawy? W przeciwnym przypadku proszę o kontynuowanie wypełniania ankiety od punktu numer 6.
 • Jak ocenia Pan/i sposób świadczenia usług przez pracowników urzędu?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • dostatecznie
  • niedostatecznie
 • Czy otrzymał/a Pan/i wszelkie niezbędne informacje dotyczące rozwiązania swojego problemu?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Jak ocenia Pan/i profesjonalizm obsługi pracownika, który zajmował się Pańskim zagadnieniem.
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • dostatecznie
  • niedostatecznie
 • Jak ocenia Pan/i uprzejmość i zaangażowanie pracownika, który zajmował się Pańskim zagadnieniem.
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • dostatecznie
  • niedostatecznie
 • Czy podczas wypełniania dokumentów ma Pan/i możliwość do zachowania prywatności?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Czy informacje zawarte w broszurach oraz na tablicach ogłoszeń były Panu/i pomocne w rozwiązaniu swojego problemu?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Proszę zaznaczyć co według Pana/i pełni ważną rolę w procesie obsługi klienta. Możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi.
  *
  • wiedza i kompetencje pracownika
  • szybkość udzielania informacji
  • uprzejmość pracownika
  • łatwość obsługi strony internetowej Urzędu
  • wystrój otoczenia
 • Czy Pana/i zdaniem oznakowanie poszczególnych pomieszczeń w budynku spełnia należycie swoje zadanie?
  *
  • tak, bez problemu dotarłem/am do szukanego pomieszczenia
  • raczej tak, ale wystąpiły małe trudności z dotarciem na miejsce
  • raczej nie, długo zajęło mi szukanie odpowiedniego pomieszczenia
  • zdecydowanie nie, oznakowanie nie doprowadziło mnie do wybranego miejca
 • Jak długo musiał/a Pan/i oczekiwać na przyjście pracownika?
  *
  • nie czekałem/am w ogóle
  • około 5 minut
  • 5-15 minut
  • 15-30 minut
  • powyżej 30 minut
 • Jak często korzysta Pan/i z serwisu internetowego http://www.zywiec.pl/? Jeżeli zaznaczona została odpowiedź „nigdy z niego nie korzystałem/am”, proszę przejść od razu do pytania numer 17.
  *
  • kilka razy w tygodniu
  • kilka razy w miesiacu
  • kilka razy w roku
  • nigdy z niego nie korzystałem/am
 • Czy Pana/i zdaniem serwis ten jest przejrzysty, łatwo znaleźć na nim niezbędne informacje??
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Czy kiedykolwiek kontaktował/a się Pan z burmistrzem miasta drogą elektroniczną? Jeżeli zaznaczona została odpowiedź „nie”, proszę przejść do pytania numer 19.
  *
  • tak
  • nie
 • Czy otrzymał/a Pan/i szybką i pełną odpowiedź na podane zagadnienie?
  • tak, jestem zadowolony z udzielonej szybkiej i pełnej odpowiedzi
  • raczej tak, odpowiedź była szybka lecz nie zawierała wszystkich niezbędnych informacji
  • raczej tak, odpowiedź zawierała niezbędne informacje lecz musiałem/am długo na nią czekać3
  • raczej nie, odpowiedź była niepełna i długo musiałem/am na nią czekać
  • nie, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi
 • Co Pana/i zdaniem należałoby zmienić w aby polepszyć jakość usług świadczonych przez urząd?
  *
 • 20. Proszę o wystawienie ogólnej oceny funkcjonowania urzędu (1-ocena najniższa, 6-ocena najwyższa):
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl