ankieta

Analiza sensorycznego profilu odbiorczego Tablic Korkowych

Badanie ankietowe prowadzone jest na potrzeby pracy inżynierskiej. Wyniki będą służyć wyłącznie celom naukowym, nie będą one udostępniane osobom trzecim. Ankieta jest całkowicie anonimowa, z góry dziękuję za udział w badaniu.
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 17 lat i mniej
  • 18 - 24 lata
  • 25 - 34 lata
  • 35 - 44 lata
  • 45 - 54 lata
  • 55 - 64 lata
  • 65 lat i więcej
 • Wielkość miejsca zamieszkania
  *
  • wieś
  • miasto do 20 tys. mieszkańców
  • miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
  • miasto od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
  • miasto pow. 500 tys. mieszkańców
 • Wykształcenie
  • niepełne podstawowe
  • podstawowe
  • gimnazjalne
  • zasadnicze zawodowe
  • średnie
  • pomaturalne
  • licencjat
  • wyższe
  • podyplomowe
 • Status zawodowy
  *
  • zatrudniony
  • prowadzący własną działalność
  • uczeń/student
  • bezrobotny
  • emeryt/rencista
 • Jaki wpływ mają podane parametry podczas zakupu tablic korkowych ?
  *
  1 2 3 4 5 6
  Grubość warstwy korkowej
  Grubość formatki
  Grubość ramki
  Szerokość ramki
  Ciężar
  Dodatki do tablic (np. pinezki)
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl