ankiety

Turystyka dla osób niepełnosprawnych

Proszę o wypełnienie ankiety, której wyniki są mi potrzebne do napisania pracy licencjackiej na temat turystyki osób niepełnosprawnych. Dziękuję.
 • Wiek:
 • Płeć:
 • Poziom wykształcenia:
  • podstawowe
  • gimnazjalne
  • zasadnicze zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Rodzaj niepełnosprawności:
 • Stopień niepełnosprawności:
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
 • Czy korzysta Pan/i z jakichkolwiek obiektów turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych ?
  • tak
  • nie (proszę przejść do pytania 8)
 • Jak często korzysta Pan/i z obiektów turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych ?
  • rzadko
  • często
  • regularnie
  • bardzo często
 • W jakim celu najczęściej Pan/i podróżuje ?
  • biznesowym
  • sportowo-rekreacyjnym
  • turystyczno-wypoczynkowym
  • rehabilitacyjnym
 • Czy korzystał Pan/i z jakiejkolwiek formy spędzania wolnego czasu skierowanej do osób niepełnosprawnych ?
  • tak
  • nie (proszę przejść do pytania 11)
 • Jeśli tak to z jakiej ?
 • Kto zazwyczaj jest organizatorem Pana/i wyjazdu turystycznego, rekreacyjnego, zdrowotnego ? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
  • biuro podróży
  • organizuję samodzielnie
  • rodzina, przyjaciele
  • organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja itp.)
 • Czy podczas wyjazdó turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych podróżuje Pan/i sam czy w towarzystwie innych osób ?
  • sam/a
  • z opiekunem
  • z innymi niepełnosprawnymi
 • Z jakich wyjazdów korzysta Pan/i najczęściej ?
  • indywidualnych
  • grupowych
  • grupowych i indywidualnych
 • Jak długo trwa Pana/i przeciętny wyjazd turystyczny (proszę podać ilość dni)?
 • Jak długo trwa Pana/i przeciętny wyjazd rekreacyjny (proszę podać ilość dni)?
 • Jak długo trwa Pana/i przeciętny wyjazd zdrowotny (proszę podać ilość dni )?
 • Czy Pana/i zdaniem biura podróży dysponują ofertami skierowanymi głównie do osób niepełnosprawnych ?
  • tak
  • nie (proszę przejść do pytania 19)
  • nie wiem (proszę przejść do pytania 19)
 • Czy oferty te dotyczą wyjazdów krajowych czy zagranicznych ?
  • głównie krajowych
  • głównie zagranicznych
  • krajowych i zagranicznych
  • trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pan/i koszt zorganizowania wyjazdu turystycznego, rekreacyjnego, zdrowotnego dla osoby niepełnosprawnej ?
  • niski
  • umiarkowany
  • wysoki
  • bardzo wysoki
 • Czy Pana/i zdaniem obiekty turystyczne są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych ?
  • tak (proszę przejść do pytania 23)
  • nie
  • trudno powiedzieć (proszę przejść do pytania 23)
 • Jakie elementy wyposażenia obiektów nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych ?
  • parking
  • wejście/wyjście główne
  • brak windy
  • brak podjazdów
  • schody, korytarze
  • recepcja
  • łazienka
  • wyposażenia pokoi
 • Jeśli nie to z czego Pana/i zdaniem to wynika ?
  • brak znajomości przepisów prawnych
  • brak środków finansowych na modernizację obiektów
  • brak dostrzegania takiej potrzeby
 • Co Pana/i zdaniem jest najważniejsze w wyposażeniu obiektu z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej ?
  • parking
  • wejście/wyjście główne
  • brak windy
  • brak podjazdów
  • schody, korytarze
  • recepcja
  • łazienka
  • wyposażenie pokoi
 • Czy Pana/i zdaniem personel w obiektach turystycznych jest przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych ?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • trudno powiedzieć
 • Czy ośrodki hotelowe, rekreacyjne, zdrowotne dysponują ofertą spędzania wolnego czasu skierowaną do osób niepełnosprawnych ?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
  • trudno powiedzieć
 • Czy Pana/i zdaniem przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych są przestrzegane w branży turystycznej ?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy Pana/i zdaniem organizatorzy usług turystycznych znają przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych ?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy spotkał/a się Pan/i z reklamą usług turystycznych skierowana do osób niepełnosprawnych?
  • tak
  • nie (proszę przejść do pytania 30)
  • nie wiem
 • Jeśli tak to gdzie ?
  • w prasie
  • w radiu
  • w telewizji
  • w internecie
 • Jaki Pana/i zdaniem jest najlepszy sposób reklamowania ofert turystycznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych ?
  • prasa
  • radio
  • telewizja
  • internet
  • ulotki, broszury
  • spotkania informacyjne w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Czy zna Pan/i portale internetowe zajmujące się tematyką turystyki osób niepełnosprawnych ?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy uważa Pan/i, że takie portale są potrzebne ?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Co Pana/i zdaniem powinny zawierać takie portale ?
  • praktyczne porady dotyczące podróżowania osób niepełnosprawnych
  • przepisy prawne dotyczące praw osób niepełnosprawnych
  • oferty turystyczne, rekreacyjne, zdrowotne skierowane do osób niepełnosprawnych
  • wykaz organizacji/instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl