ankieta online

Ankieta dla nauczyciela/terapeuty (Alkoholowy Zespół Płodowy

Szanowni Państwo Jestem studentką III roku pedagogiki. Na potrzeby pracy licencjackiej przeprowadza badania wśród nauczycieli/terapeutów. Ankieta jest anonimowa. Bardzo proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Dziękuję

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 25+
  • 35+
  • 45+
  • 55+
 • Staż w zawodzie nauczycielskim
  *
  • 5 lat
  • 10 lat
  • powyżej 20 lat
 • Typ szkoły, w której Pan/i pracuje
  *
  • Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Liceum
  • Technikum
  • Zawodowa
  • Specjalna
 • Nazwa ukończonej uczelni/kierunek
  *
 • Czy słyszał/a Pan/i kiedyś o FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)?
  *
  • tak, często się o tym słyszy
  • nigdy o czymś takim nie słyszałem/am
 • Czy miał/a Pan/i do czynienia z dzieckiem dotkniętym FAS?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakimi cechami opisałby/aby Pan/i dziecko z FAS?
  *
  • nadwrażliwe na hałas
  • hałaśliwe
  • lękliwe
  • problemy z koncentracją
  • bardzo uważne
  • brak wyobraźni
  • bardzo bogata wyobraźnia
  • bogaty zasób słów
  • trudno nawiązuje kontakty
  • łatwo nawiązuje kontakty
  • agresywne
  • łagodne
 • Czy chciał/aby Pan/i, aby organizowano spotkania, szkolenia na temat FAS?
  *
  • Tak, jest to niezbędne
  • Nie, nie ma takiej potrzeby
 • Do jakiego zaburzenia porównał/aby Pan/i objawy FAS?
  *
  • Zespół Downa
  • Zespół Aspergera
  • ADHD
 • Jaki wpływ ma FAS na niepowodzenia dzieci w szkole?
  *
  • duży
  • nie ma większego wpływu
  • nie ma wpływu
 • Jakie zasady powinny przyświecać postawie wychowawcy nauczającego dziecko z FAS?
  *
  • otwartość
  • wyrozumiałość
  • konsekwetność
  • właściwe stosowanie środków dyscyplinarnych
 • Jakie metody mogą być pomocne w kształceniu dziecka z FAS?
  *
  • metoda JETS
  • metoda mind mapping
  • słowne
  • oglądowe
  • praktyczne
 • Jakie formy kształcenia zalecał/ałaby Pan/i wychowawcy dziecka z FAS?
  *
  • grupowe
  • indywidualne
  • w zależności od potrzeby
  • zbiorowe
 • Jakie metody terapii zastosowałby/aby Pan/i u dziecka z FAS?
  *
  • Metoda Affolter
  • Metoda Bobatha
  • Metoda Domana
  • Metoda dobrego startu
  • Metoda Interwencji Sensorycznej
  • Metoda Knillów
  • Metoda Peto
  • Metody relaksacyjne
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Metody wideo treningu komunikacji - VIT

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl