ankieta

Badanie zadowolenia mieszkańców z gminy Czechowice-Dziedzice

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety, która posłuży zbadaniu poziomu zadowolenia z faktu zamieszkania na terenie gminy Czechowice-dziedzice. Celem ankiety jest także identyfikacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców wobec władz samorządowych. Zapewniam, że badanie przeprowadzone jest wyłącznie w celach naukowych, a udzielane przez państwa odpowiedzi nie będą poddawane ocenie. Proszę o rzetelne wypełnienie kwestionariusza ankiety. Za wypełnienie ankiety z góry dziękuję.
 • Proszę określić ogólny poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania w gminie Czechowice-Dziedzice.
  *
  • bardzo wysoki
  • wysoki
  • przeciętny
  • niski
  • bardzo niski
 • Które z poniższych określeń dotyczacych gminy Czechowice-dziedzice, uważa Pan/i za prawdziwe? (można zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)
  *
  • bezpieczne miejsce do zamieszkania
  • gmina bez przyszłości, popadająca w stagnację
  • zadbana i estetyczna gmina
  • gmina rozwijająca się pod wględem gospodarczym
  • gmina z mało atrakcyjnym rynkiem pracy
  • niezadbana i szra gmina
  • gmina wspierająca rozwój sportu i rekreacji
  • miejsce atrakcyjne dla nowych inwestycji
  • gmina wspierająca rozwój miejsc pracy
  • gmina o słaborozwiniętej sieci usługowo-handlowej
 • Jak ocenia Pan/i stan wymienionych elementów infrastruktury publicznej w gminie?
  *
  bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle
  sieć wodociągowa
  sieć kanalizacyjna
  jakość dróg i chodników
  gospodarka odpadami
  komunikacja publiczna
  zieleń miejska i obecność przyrody w otoczeniu
  estetyka budynków publicznych
 • Jak Pan/i ocenia stan infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia w gminie?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
  • bardzo źle
 • Czy jest Pan/i zadowolona ze sposobu zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie mam zdania/trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pan/i funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych wystepujacych w gminie?
  *
  bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle nie korzystam
  stadion miejski MOSIR
  przyszkolne sale sportowe
  korty do gry w tenisa
  boiska do gier zespołowych (Orliki)
  park miejski LASEK
  basen kryty WODNIK
  kąpielisko miejskie
  siłownie
  lodowisko
  wielofunkcyjny park miejski na osiedu Północ
  place zabaw
  trasy rowerowe
 • Czego według Pana/i najbardziej brakuje w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy?
  *
  • aqua parku
  • parków zieleni
  • ośrodka sportów wodnych
  • figloparku
  • ścieżek rowerowych w mieście
 • Jak ocenia Pan/i nastepujące składniki oferty kulturalnej w gminie?
  *
  bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle nie korzystam
  festiwale muzyczne
  festiwale filmowe
  seanse filmowe w kinie
  zajęcia artystyczne (teatralne, taneczne, plastyczne) w MDK
  oferta bibliotek
  Izba Regionalna
 • Jakiego elementu oferty kulturalno-rozrywkowej Pana/i zdaniem najbardziej brakuje w gminie? (można zaznaczyć max. 1 odpowiedź)
  *
  • koncertów uznanych gwiazd
  • spektakli teatralnych
  • przedstawień operowych
  • imprez z muyką alternatywną
  • wystaw dzieł sztuki
  • plenerowych imprez dla rodzin
  • małych wieczorków kulturalnych
  • dyskotek
 • Jak ocenia Pan/i w gminie w odniesieniu do sąsiednich gmin
  bardzo dobrze dobrze źle bardzo źle nie wiem
  dostepność miejsc pracy
  możliwość założenia włąsnej działalności gospodarczej
  wsparcie dla przedsiebiorców udzielane przez gminę
 • Czy Pana/i zdaniem, lokalna gospodarka w ostatnich pięciu latach rozwinęła się?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie mam zdania/trudno powiedzieć
 • W jakiej dziedzinie gospodarki (rolnictwo, przemysł, budownictwo, handel, usługi, inne...) upatruje Pan/i potencjał rozwojowy gminy? ( w przypadku braku upatrywania potencjału rozwojowego, proszę przejść do pyt. 13)
 • Jak ocenia Pan/i poziom nasycenia sklepów w gminie w poszczególnych branżach?
  *
  bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle
  spożywczo-przemysłowej
  odzieży i obuwia
  RTV i AGD
  mebli i wyposażenia mieszkań
  remonotowo-budowlanych
 • Jak ocenia Pan/i poziom nasycenia placówek świadczących usługi w gminie wg branż?
  *
  bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle
  usługi gastronomiczne (restauracje, bary, kawiarnie)
  fryzjerskie
  kosmetyczne
  zdrowotne
  rozrwykowe
  finansowe
  doradcze
  samochodowe (naprawy bieżące, wymiana opon, diagnostyka komputerowa, itd.)
 • Czy ma Pan/i jakieś konkretne uwagi dotyczące oferty handlowo-usługowej gminy? Jeśli tak, proszę podać jakie, jeśli nie, proszę przejść do kolejnego pytania.
 • Proszę uporządkowac i ocenić zgodnie z Pana/i zdaniem poszczególne elementy oferty gminy (1-najbardziej atrakcyjna, 4-najmniej atrakcyjna)
  *
  1 2 3 4
  sport
  turystyka i rekreacja
  oferta kulturalno-rozrywkowa
  lokalna gospodarka
 • Czy Pana/i zdaniem, władze gminy w wystarczającym stopniu przekazują informacje o swoich działaniach na rzecz gminy?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie mam zdania/trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pan/i funkcjonowanie Urzędu Gminy?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • przeciętnie
  • źle
  • bardzo źle
 • Czy Pana/i zdaniem, mieszkańcy gminy mają realny wpływ na istotne decyzje podejmowane przez władze samorządowe w Czechowicach-Dziedzicach?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie mam zdania/trudno powiedzieć
 • Czy Pana/i zdaniem, gmina Czechowice-Dziedzice jest odpowiednio promowana...
  tak nie nie wiem
  w lokalnym środowisku
  w województwie
  w kraju
  za granicą
 • Czy zamierza Pan/i mieszkać w przyszłości w gminie? Proszę o krótkie uzasadnienie odpowiedzi.
  *
 • Płeć
  • mężczyzna
  • kobieta
 • Wiek
  *
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • 56-65
  • powyżej 65 lat
 • Status zawodowy
  *
  • student/uczeń
  • pracownik fizyczny
  • pracownik biurowy
  • kadra kierownicza
  • własna działalność
  • emeryt(ka)/rencista(ka)
  • rolnik
  • bezrobotny/a
 • Poziom wykształcenia
  *
  • podstawowe
  • zasadnicze zawodowe
  • średnie ogólnokształcące
  • średnie techniczne
  • policealne/pomaturalne
  • niepełne wyższe
  • wyższe
 • Dochód (na osobę w gospodarstwie dopmowym)
  *
  • 0-1000zł brutto
  • 1001-2000zł brutto
  • 2001-3000zł brutto
  • powyżej 3000zł brutto
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Czechowice-Dziedzice
  • Ligota
  • Zabrzeg
  • Bronów
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl