ankiety online

Badanie kluczowych kompetencji współczesnego menedżera

W związku z pisaniem pracy magisterskiej pod tytułem: „Znaczenie kluczowych kompetencji współczesnego menedżera w procesach zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych przedsiębiorstw usługowych”,mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w badaniach polegających na wypełnieniu niniejszego kwestionariusza. Badanie ma na celu wskazać kluczowe kompetencje oraz niezbędne umiejętności, jakie powinien posiadać współczesny menedżer w wybranych przedsiębiorstwach usługowych. Pragnę zaznaczyć, iż odpowiedzi są całkowicie anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych. Z góry pragnę podziękować za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. Z wyrazami szacunku, Studentka Politechniki Koszalińskiej.
 • Płeć ankietera:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Jaki jest Twój przedział wiekowy?
  *
  • >20
  • 20-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 50<
 • Do jakiej działalności usługowej przynależy firma, w której pracujesz?
  *
  • Handel hurtowy i detaliczny
  • Hotele i restauracje, bary szybkiej obsługi, restauracje typu Fast Food
  • Transport
  • Pośrednictwo finansowe
  • Obsługa nieruchomości
  • Administracja publiczna
  • Edukacja
  • Ochrona zdrowia
 • Które z przytoczonych poniżej zdań najsilniej do Ciebie przemawia?
  *
  • Każdy może zostać menedżerem.
  • Cechy przywódcze nabywamy w momencie narodzin i nikt nie jest w stanie się ich nauczyć.
  • Jedynie osoba wykwalifikowana może zajmować kierownicze stanowisko.
 • Który z wymienionych synonimów jest najbliższe ze słowem menedżer?
  *
  • Przełożony
  • Lider
  • Kierownik
  • Szef
  • Dyrektor
  • Przywódca
 • 6. Czy zgodzisz się ze sformułowaniem, że każdy menedżer powinien bezustannie poszerzać wiedzę i zakres umiejętności przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Czy zgodzisz się, że dobre relacje pomiędzy menedżerem a podwładnymi, pozytywnie wpływają na jakość wykonywanych usług?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Które cechy według Ciebie, są kluczowe w skutecznym zarządzaniu? (Max. 3 odp.)
  *
  • Empatia
  • Konsekwencja
  • Wytrwałość
  • Skuteczność
  • Opanowanie
  • Samodyscyplina
  • Odporność na stres
  • Obojętność
 • Jakie umiejętności powinien posiadać współczesny menedżer, aby osiągać najlepsze efekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi (max. 3 odp.)?
  *
  • Umiejętności koncepcyjne
  • Umiejętności interpersonalne
  • Umiejętności planowania
  • Umiejętności komunikacyjne
  • Umiejętności podejmowania decyzji
  • Umiejętności delegowania zadań
  • Umiejętności rozwiązywania problemów
  • Umiejętności motywowania
  • Umiejętność wywierania wpływu
 • Przemyśl dokładnie i określ, który opis najbardziej odzwierciedla zachowanie Twojego menedżera.
  *
  • Rola interpersonalna (wyznacza cele, reprezentuje przedsiębiorstwo, odpowiada za utrzymanie poprawnych relacji i kontaktów z otoczeniem)
  • Rola informacyjna (sporządza badania i analizy, przekazuje informacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji)
  • Rola decyzyjna (podejmuje ryzyko, wprowadza zmiany, rozwiązuje problemy i konflikty, poszukuje kompromisów)
 • Odpowiedzialność za straty materialne lub źle podjęte decyzje w Twojej firmie ponosi:
  *
  • Osoba decyzyjna
  • Podwładny wykonujący zadanie
  • Cały zespół
 • Jaka cecha wśród pracowników jest najwyżej ceniona w Twoim miejscu pracy?
  *
  • Kreatywność
  • Samodzielność
  • Uczciwość
  • Posłuszeństwo
  • Prawidłowe wykonywanie obowiązków
  • Zdyscyplinowanie
  • Brak pewności siebie
 • Jakie czynnik najmocnieji wpływają na autorytet menedżera?
  *
  • Wiedza i wysokie kwalifikacje i
  • Umiejętność manipulacji i wywierania wpływu
  • Cechy osobowości
  • Duża pewność siebie
  • Wysoka kultura osobista
 • Na jaką ocenę określisz atmosferę w swojej pracy?
  *
  • Bardzo dobra
  • Dobra
  • Średnia
  • Zła
  • Bardzo zła
 • Czy jesteś przekonany, że w przedsiębiorstwie, w którym pracujesz menedżer posiada odpowiednie kwalifikacje i fachową wiedzę z zakresu zadań i wszelkich czynności wykonywanych przez zespół?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Które z wymienionych błędów są najczęściej popełniane przez menedżera zarządzającego w firmie, w ktorej pracujesz?
  *
  • Nie dotrzymuje obietnic
  • Nie dostrzega potrzeb w zespole
  • Zastrasza i krytykuje
  • Niepoprawnie deleguje zadania
  • Doprowadza do niezdrowej atmosfery
  • Unika odpowiedzialności
  • Nie popełnia żadnych z wyżej wymienionych błędów
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl