ankieta online

Młodzież wobec zjawiska samobójstwa

Jestem studentem III roku Pedagogiki specjalnej – resocjalizacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i przygotowuję pracę licencjacką dotyczącą stosunku ludzi młodych do zjawiska samobójstwa. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Z góry dziękuję za poświęcony czas i udział w ankiecie.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • Wieś
  • Miasto do 10 tys. mieszkańców
  • Miasto od 10 do 50 tys. mieszkańców
  • Miasto od 50 do 100 tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Typ szkoły:
  *
  • Gimnazjum
  • Szkoła średnia
  • Szkoła wyższa
 • 1. Ile Twoim zdaniem osób rocznie dopuszcza się próby samobójczej?
  *
  • 100-1000
  • 1000-3000
  • 3000-6000
  • powyżej 6000
 • W jakich środowiskach wg Ciebie podejmowane są najczęściej próby odebrania sobie życia?
  *
  • Miejskich
  • Wiejskich
 • Która płeć Twoim zdaniem przeważa w próbach samobójczych?
  *
  • Żeńska
  • Męska
 • Jakie są Twoim zdaniem najczęstsze przyczyny targnięcia się na własne życie? (Wybierz 5 najważniejszych)
  *
  • Choroba bądź kalectwo
  • Brak zrozumienia ze strony otoczenia
  • Zawód miłosny
  • Depresja i stany lękowe
  • Problemy finansowe
  • Stres
  • Śmierć bliskiej osoby
  • Konflikt w rodzinie
  • Samotność
  • Nałogi
  • Utrata sensu życia
  • Problemy w szkole/pracy
  • Niechciana ciąża
 • 5. W jakim celu, Twoim zdaniem, podejmowane są próby samobójcze?
  *
  • Pragnienie śmierci
  • Chęć zwrócenia na siebie uwagi innych
  • Pragnienie ucieczki przed problemami i odpowiedzialnością
  • Chęć zaspokojenia własnej ciekawości
 • Czy wpływ społeczeństwa może zaważyć na ewentualnej decyzji o odebraniu sobie życia?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • W której grupie wiekowej, Twoim zdaniem, najczęściej popełniane jest samobójstwo?
  *
  • do 15 lat
  • 16-20 lat
  • 21-30 lat
  • 31-50 lat
  • powyżej 50 lat
 • 8. Które z poniższych cech charakteru mogą przyczynić się do wystąpienia zachowań samobójczych? (Wybierz 3 najważniejsze)
  *
  • Agresja
  • Skłonność do manipulacji względem innych
  • Apatia
  • Brak odporności na stres
  • Poczucie winy
  • Nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Niestabilność emocjonalna
 • Co Twoim zdaniem ma na celu samobójstwo usiłowane (tj. próba samobójcza niekończąca się śmiercią) ?
  *
  • Wołanie o pomoc
  • Szantaż
  • Ukaranie kogoś
  • Ucieczkę od trudności
  • Protest
  • Rozładowanie napięcia emocjonalnego
 • Co Twoim zdaniem ma na celu samobójstwo dokonane (tj. próba samobójcza kończąca się śmiercią?
  *
  • Protest
  • Ucieczkę od trudności
  • Ukaranie kogoś
  • Rozwiązanie osobistych problemów
  • Ukazanie aktu rozpaczy i beznadziejności
 • Jak oceniasz osoby podejmujące próby samobójcze?
  • Pozytywnie
  • Raczej pozytywnie
  • Obojętnie
  • Raczej negatywnie
  • Negatywnie
 • Czym jest wg Ciebie samobójstwo?
  *
  • Przejawem odwagi
  • Głupotą
  • Ucieczką od kłopotów
  • Oznaką tchórzostwa
  • Aktem rozpaczy
 • Czy Twoim zdaniem istnieją okoliczności mogące usprawiedliwić samobójstwo?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie mam zdania
  • Nie
 • Czy wg Ciebie próba samobójcza oznacza rozwiązanie osobistych problemów?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy Twoim zdaniem podjęcie próby samobójczej powinno być karalne?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Co zrobiłbyś, gdyby w Twoim bliskim otoczeniu ktoś miał nieudaną próbę samobójczą?
  *
  Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania
  Próbowałbym pomóc tej osobie
  Potępiłbym tą osobę
  Unikałbym tej osoby
  Zachowałbym obojętność wobec takiej osoby
 • Które środowisko Twoim zdaniem może najbardziej pomóc osobom zagrożonym zjawiskiem samobójstwa?
  *
  • rodzina
  • szkoła/praca
  • Kościół
  • służba zdrowia
  • przyjaciele
 • Czy możesz wskazać w Twoim otoczeniu osobę, która odebrała sobie życie bądź usiłowała to zrobić?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy w przypadku wystąpienia u Ciebie myśli samobójczych zwróciłbyś/zwróciłabyś się do kogoś o pomoc?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy gdybyś był/była świadkiem próby samobójczej nieznanej Ci osoby, spróbowałbyś/spróbowałabyś udaremnić tę próbę?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl