ankieta online

Wpływ szkoleń na rozwój pracowników organizacji

Bardzo proszę o pomoc w wypełnieniu tej ankiety, której wyniki użyję tylko i wyłącznie do napisania pracy magisterskiej.

Ankieta została zakończona.

 • Czy uważa Pan(i), że szkolenia pracowników w korporacji są potrzebne ?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy według Pana(i) szkolenia powinny stanowić stały element uzupełniania i zdobywania wiedzy i umiejętności w firmie ?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Nie wiem
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Na co według Pana(i) mają najsilniejszy wpływ organizowane szkolenia w firmie ?
  *
  • wzrost motywacji pracowników
  • zwiększenie efektywności pracowników
  • wzrost zaangażowania pracowników
  • rozwój korporacji
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • W jakim stopniu Pana(i) zdaniem szkolenia wpływają na rozwój pracowników firmy ?
  *
  • znacząco
  • odpowiednio
  • nieznacznie
 • Czy wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy uzyskaną wiedzę i umiejętności podczas szkoleń ?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czego spodziewa się Pan(i) po udziale w szkoleniach ?
  *
  • zaspokojenia własnych ambicji
  • awansu
  • zdobycia wiedzy
  • zwiększenia kompetencji niezbędnych na zajmowanym stanowisku
 • Czy chętnie bierze Pan(i) udział w organizowanych szkoleniach ?
  *
  • tak
  • nie
 • Jak ocenia Pan(i) organizację przeprowadzanych szkoleń w Pana(i) firmie ?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • słabo
  • bardzo słabo
 • Jak ocenia Pan(i) zawartość merytoryczną szkoleń organizowanych w Pana(i) firmie ?
  *
  • wyczerpujące
  • podstawowe, wymagające dodatkowej rozmowy
  • niedostateczne
 • Jak ocenia Pan(i) materiały szkoleniowe otrzymywane w czasie szkolenia ?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • słabo
  • bardzo słabo
 • Na co najczęściej zwraca Pan(i) uwagę podczas szkoleń ?
  • atmosferę
  • miejsce szkolenia
  • program szkolenia
  • dostępność materiałów szkoleniowych
 • Czy przeprowadzone szkolenia spełniają Pana(i) oczekiwania ?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czym według Pana(i) kieruje się pracodawca podczas planowania procesu szkoleniowego ?
  • zapotrzebowaniem na wiedzę wśród pracowników
  • chęcią podwyższenia kwalifikacji swoich pracowników
  • usatysfakcjonowaniem pracowników
  • wynikami, jakie przyniesie przeprowadzone szkolenie
 • Jaka forma przeprowadzania szkoleń jest dla Pana(i) najbardziej odpowiednia ?
  • szkolenia organizowane tylko dla pracowników danej linii / działu
  • szkolenia przeprowadzane przez wewnętrzny Dział Szkoleń lub HR
  • szkolenia przeprowadzane przez firmy zewnętrzne
  • szkolenia indywidualne dostosowane do moich potrzeb
 • Jakie podejście do nauczania podczas szkolenia uważa Pani(i) za najbardziej efektywne ?
  • szkolenie tradycyjne, oparte na przekazaniu wiedzy teoretycznej
  • szkolenia oparte przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych
  • szkolenia, dzięki którym nabędę wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną
 • Czy pracodawca konsultuje z Panem/Panią tematykę szkoleń i liczy na wskazówki podczas jego planowania i realizacji ?
  • zazwyczaj decyzja jest podejmowana na wyższym szczeblu i nikt o nic nie pyta
  • kadra kierownicza konsultuje z pracownikami tematykę szkoleń w teorii lecz nie zawsze przekłada się to na praktykę
  • jako pracownicy zawsze mamy wpływ na tematykę i sposób organizacji szkolenia
 • Czy procesowi szkoleniowemu w Pana(i) organizacji towarzyszą zadania wprowadzające w tematykę szkoleń oraz utrwalające wiedzę po zakończeniu szkolenia
  • tak, przed rozpoczęciem szkolenia jestem świadomy tego, co będzie przedmiotem szkolenia, a po jego zakończeniu w dalszym ciągu utrwalam wiedzę nabytą
  • próby przeprowadzania zadań przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu występują, jednak nie przynoszą one żadnych rezultatów
  • nie, żadne tego typu zadania nie mają miejsca
 • Czy według Pana(i) liczba szkoleń w ostatnich latach w Państwa organizacji:
  *
  • spadła
  • wzrosła
  • utrzymuje się na tym samym poziomie
 • Czy po zakończeniu szkolenia w którym Pan(i) uczestniczył(a) przeprowadzana jest jego ocena ?
  • tak, przeprowadzana jest ankieta, w której wyrażam swoją opinię na temat szkolenia
  • tak, organizowane jest spotkanie, podczas którego rozmawiamy na temat szkoleniach
  • nie, nikt w żaden sposób nie ocenia zakończonego szkolenia
 • Jaki czynnik według w Pana(i) decyduje o atrakcyjności i efektywności szkolenia ?
  • wiedza i umiejętności jakie nabyłem/am dzięki uczestnictwu w szkoleniu
  • możliwość poznania nowych ludzi, z którymi mogłem wymienić się doświadczeniami
  • miejsce, w którym szkolenie się odbyło
  • imprezy i spotkania towarzyszące szkoleniu
 • w codziennych obowiązkach wykorzystuje Pan/Pani wiedzę nabytą na szkoleniach ?
  • tak, wszystko co zostało przedstawione na szkoleniu wykorzystuję w pełnym stopniu w codziennych obowiązkach zawodowych
  • staram się w jakimś stopniu wykorzystywać wiedzę nabytą na szkoleniach
  • rzadko korzystam z umiejętności i wiedzy przekazywanej na szkoleniu
  • w ogóle nie wykorzystuję tych umiejętności
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 20-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50 i więcej
 • Okres zatrudnienia w organizacji (w latach)
  *
  • 1-5
  • 6-10
  • 11-15
  • 16-20
  • 20 i więcej

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl